NEWYDD! Digwyddiadau Menter Tymor yr Hydref a Chroeso

Events Calendar NEWJ2.jpg

Croeso i PDC, neu i rai ohonoch chi ... Croeso’n ôl!

 

Mae Menter Myfyrwyr yma i gefnogi pob myfyriwr a graddedigion sydd eisiau gweithio ar eu liwt eu hunain neu ddechrau eu busnes eu hunain. Gallech fod yn y cam syniad, eisoes yn masnachu neu eisiau tyfu eich busnes - mae ein digwyddiadau a'n cymorth ar gael i chi!
 
Rydym wedi lansio ein hamserlen digwyddiadau ar gyfer tymor yr hydref sydd i ddod - gydag ychwanegiadau newydd sbon. Pensiliwch y dyddiadau yn eich dyddiadur!

 

Sesiwn Cyflwyniad Enactus

Ymunwch i ddarganfod sut i arwain neu fod yn rhan o Gymdeithas Enactus PDC - cyfleoedd datblygu a hyfforddiant rhagorol a chyflawni prosiectau cymunedol sy'n cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

 

Sesiwn Gyflwyno Cymdeithas Llawrydd a Dechrau Busnes

Am arwain neu fod yn rhan o gymuned o fyfyrwyr-entrepreneuriaid/gweithwyr llawrydd /dechrau busnes? Ymunwch â'n sesiwn ar-lein i ddarganfod mwy. Ymunwch â'r grŵp FB i gael mynediad cynnar: https://www.facebook.com/groups/uswfreelancers

 

Den Syniadau Disglair

Pitsiwch am hyd at £1000 i gefnogi eich busnes neu eich syniadau llawrydd neu dwf. Ceisiadau ar agor! Anfonwch e-bost [email protected] i ofyn am gais digidol. 

 

Dosbarth Meistr Marchnata a Brandio

Cyngor a gwybodaeth arbenigol ar sut i wella'ch brandio a'ch marchnata - wedi'i ddarparu gan Entrepreneur dylunio blaenllaw!

28 Hydref, 10:20

https://www.eventbrite.co.uk/e/marketing-branding-masterclass-dosbarth-meistr-marchnata-a-brandio-tickets-124668315287 

 

Diwrnod Dosbarth Meistr Llawrydd a Dechrau Busnes.

Cyfres o ddosbarthiadau meistr rhyngweithiol i ddechrau gweithio’n llawrydd neu ddechrau eich busnes! Yn cynnwys hanfodion i weithredu a chychwyn ar eich taith.

 17 Tachwedd, 9:20

https://www.eventbrite.co.uk/e/freelance-startup-masterclass-dosbarth-meistr-llawrydd-a-dechrau-busne-tickets-124711339975


Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Wythnos yn llawn digwyddiadau a chymorth fel rhan o fenter fyd-eang i ddathlu a chefnogi Entrepreneuriaeth.

Cofrestrwch eich diddordeb yma - https://forms.gle/43cyY7zYedyEvvs4A

 

 

Lansiad Marchnad Aeaf

Gwerthwch eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn ein Marchnad Aeaf gydweithredol, o gysur eich cartref (neu swyddfa)! Llwyfan hyrwyddo i hyrwyddo'ch nwyddau ochr yn ochr â myfyrwyr eraill Prifysgolion Cymru.

 

Creu a Chydweithio

Rhwydweithio gyda phobl greadigol ac entrepreneuriaid arloesol! Cyfleoedd ar gyfer profiad, cydweithredu â busnesau cychwynnol a phrosiectau myfyrwyr eraill.

Hacathon Menter Gymdeithasol, sesiwn Gwybodaeth Start-up visa, a digwyddiadau o'r Startup Stiwdio Sefydlu … Mae mwy i ddod.

Cofrestrwch eich diddordeb yma - https://forms.gle/43cyY7zYedyEvvs4A

 

 

 

Os oes unrhyw un o'r digwyddiadau neu'r gefnogaeth yn cymryd eich diddordeb, rhowch wybod i ni! Trwy gydol yr ychydig fisoedd nesaf gallwch hefyd archebu apwyntiadau un i un i drafod eich busnes a'ch syniadau llawrydd yn fwy manwl!

 

Anfonwch e-bost atom i archebu'n gynnar (archebu ar y we i ddilyn yn ystod yr wythnosau nesaf).

[email protected]

 

Dilynwch ein cymdeithasu hefyd!

@MenterPDC (Trydar)

https://www.facebook.com/groups/uswfreelancers (Grŵp Facebook)

https://www.facebook.com/EnterpriseUSW (Facebook)

#Gyfaoedd #unilife_cymareg #sefydlu #gyrfaoedd #Gyrfaoedd