Myfyrwyr blwyddyn olaf, ydy eich cynlluniau gyrfa wedi'u trefnu?

lens-1209823_1920.jpg

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd cynlluniau gyrfa llawer o fyfyrwyr blwyddyn olaf yn dechrau dod at ei gilydd, gyda’u swydd graddedig freuddwydiol neu le ar gwrs meistr wedi’i drefnu. Wel os dyna chi, gwych, ac edrychwn ymlaen at glywed popeth amdano trwy'r Arolwg Canlyniadau Graddedigion.

Fodd bynnag, dyma’r adeg o’r flwyddyn hefyd pan all myfyrwyr nad ydynt wedi rhoi trefn ar eu cynlluniau gyrfa boeni ychydig. Ond peidiwch â chynhyrfu gan fod Gyrfaoedd PDC yma i helpu!

Gweithdai Ffocws Gyrfa Blwyddyn Olaf

Rydyn ni’n cynnal cyfres o weithdai ym mis Mawrth i'ch helpu chi i archwilio'ch syniadau gyrfa a sicrhau eich bod chi'n gallu sefyll allan i gyflogwyr:

Systemau Gyrfaoedd

Gall ein systemau gyrfaoedd eich helpu chi 24/7 i weithio allan eich cynlluniau, a'u rhoi ar waith:

Mae MyCareer yn llawn offer ac adnoddau gyrfa digidol sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well, ystyried y cyfleoedd gyrfa sy'n agored i chi, a'ch helpu chi i sefyll allan i gyflogwyr.

CareersConnect – ymgysylltwch â chyflogwyr sy'n targedu myfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru. Mae miloedd o gyflogwyr yn defnyddio'r system i bostio swyddi ôl-raddedig a chyfleoedd eraill. Dyma hefyd lle caiff digwyddiadau recriwtio sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr eu trefnu a’u hyrwyddo.

A pheidiwch ag anghofio bod Gyrfaoedd PDC yn dal yma i chi ar ôl i chi gwblhau eich cwrs.


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd