MI5, MI6 a GCHQ Swyddogion Fetio, Cheltenham, Canol Llundain, Manceinionr

Careers

Mae MI5, MI6 a GCHQ yn chwilio am bobl i ymuno â'u rhaglen ddatblygu gynhwysfawr 2 flynedd ar gyfer o fewn tîm fetio amlasiantaethol.

Am fanylion llawn ac i wneud cais ewch i safle recriwtio MI5

DYDDIAD CAU: 11 MAI 2020


Nid yw PDC yn gyfrifol am gynnwys, argaeledd nac ansawdd y deunydd a geir isod neu ar wefannau allanol.  Mae defnyddwyr yn gyfrifol am gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio unrhyw safleoedd allanol.

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd