Mae'r wefan bellach yn fyw - Wythnos Mae Profiad Gwaith o Werth (19 - 23 Hydref 2020)

2.pngMae'r wefan ar gyfer yr Wythnos Mae Profiad Gwaith o Werth Rhithwir bellach yn fyw!

Os oes gennych fwlch siâp profiad gwaith ar eich CV neu os oes angen i chi fagu rhywfaint o brofiad gwaith ar gyfer eich modiwl lleoliad, yna ewch draw i wefan Wythnos Mae Profiad Gwaith o Werth.

Beth sydd ar y wefan Mae Profiad Gwaith o Werth?
Mae Wythnos Mae Profiad Gwaith o Werth yn gymysgedd o ddigwyddiadau byw y gellir eu harchebu, galw heibio a chynnwys y gallwch gael mynediad ato nawr:

  • Gweminarau byw gan sefydliadau sydd â phrofiad gwaith o safon a chyfleoedd gwirfoddoli
  • Fideos a chynnwys arall gan sefydliadau
  • Profiad gwaith/cyfleoedd gwirfoddoli
  • Blogiau myfyrwyr yn arddangos eu profiadau gwirfoddoli
  • Lleoliadau PDC a sesiynau Coffi a Sgwrs GO Wales


#Featured #Gyrfaoedd