Mae Heddlu De Cymru yn ymweld â PDC i roi cipolwg bach i chi o'r cyfleoedd y byddan nhw'n eu rhyddhau cyn bo hir

South Wales Police promo.jpg


Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yn yr heddlu?
Os oes, dyma'ch cyfle i gwrdd â Heddlu De Cymru a fydd yn rhyddhau cyfleoedd yn fuan, ac maen nhw'n ymweld â PDC i roi rhybudd ymlaen llaw i chi cyn iddyn nhw lansio.

Pa gyfleoedd fydd ar gael yn Heddlu De Cymru?
Maen nhw'n mynd i agor eu hymgyrch Recriwtio Heddlu a Chwnstabl Rhan-amser yn eithaf buan. Maent hefyd ar fin lansio Cynllun Ditectif Trac Cyflym newydd cyffrous, ond peidiwch â dweud wrth unrhyw gan ei fod yn gyfrinach fawr!!

Mae gen i ddiddordeb, pryd alla i gwrdd â nhw?
Maent wedi archebu lle i gyflwyno gweminar ar ddau ddyddiad, lle byddant yn rhoi sgwrs fer am eu cyfleoedd ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Archebwch eich lle nawr:


Dydd Llun 16 Tachwedd, 12pm - 1pm - cliciwch yma i archebu

Dydd Mawrth 17 Tachwedd 4pm - 5pm - cliciwch yma i archebu


Pwy ddylai fynychu?
Mae'r gweminarau hyn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn Heddlu De Cymru. Fel sefydliad mae HDC wedi ymrwymo i ddod yn fwy amrywiol ac o'r herwydd, anogwch unrhyw un o gefndir BAME neu unrhyw un sydd ag ail iaith heblaw'r Gymraeg i fynychu'r sesiynau hyn.


#Gyrfaoedd