Mae gweithio o bell yma i aros, a oes angen i chi wella'ch sgiliau?

Remote Working.png


Mae argyfwng Covid-19 wedi newid y ffordd y mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweithio ar hyn o bryd gyda symudiad cyflym i weithio o bell. Cyn hynny roedd llawer o bobl yn gweithio o bell ond yn gyffredinol roedd hyn wedi'i gyfyngu i rai diwydiannau fel y sector creadigol, a gweithwyr llawrydd.

Mae cyflogwyr wedi synnu ar yr ochr orau pa mor dda y mae staff wedi addasu i weithio o bell, mae'r dechnoleg yn gweithio'n wych ac mae pobl mor gynhyrchiol ag yr oeddent pan oeddent yn y swyddfa - yn aml yn fwy cynhyrchiol. Felly un peth sy'n sicr yw, ni waeth beth sy'n digwydd gyda Covid-19, a pha mor bell yn gymdeithasol y bydd angen i ni fod neu na fydd angen i ni fod yn y dyfodol, mae gweithio o bell yma i aros!

Wrth i mi ysgrifennu'r erthygl hon, ac fel rhywun sy'n caru gweithio mewn swyddfa gyda phobl eraill, mae'n rhaid i mi ddweud bod yna lawer o fuddion i weithio o bell (hyd yn oed o leiaf ran o'r wythnos). Roedd fy nhaith i’r gwaith yn rhwydd, cefais hanner awr yn ychwanegol yn y gwely ac nid oedd angen i mi losgi unrhyw danwydd ffosil i gyrraedd yma!

Felly mae byd gwaith wedi newid am byth a bydd gweithio o bell yn rhan o fywydau gwaith y rhan fwyaf o bobl, ond a oes angen i chi wella'ch sgiliau i fod yn weithiwr o bell effeithiol?

Peidiwch â phoeni os oes angen i chi wella’ch sgiliau, gan fod gennym ni adnoddau gwych yn MyCareer i'ch helpu chi i ddechrau gydag erthyglau gwych yn y llwybr dysgu Gweithio o Bell.  Yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i weithio'n effeithiol o bell mae yna hefyd gyngor gwych ar sut i aros yn gynhyrchiol, ar reoli rhith-gyfarfodydd a chadw cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Gall gweithio o bell fod yn anodd ac mae'r rhaglen Llesiant Gyrfa yn MyCareer yn cynnig offer gwych i'ch helpu chi i ymdopi, gan gynnwys sut i ddatblygu gwytnwch.


#unilife_cymareg #Gyrfaoedd