Ffair Gyrfaoedd Rhithwir TARGETjobs 6 Hydref – Gwahoddiad i fyfyrwyr PDC, archebwch eich lle nawr!

TARGETjobs Virtual Fair 2020.jpg

Cynhelir Ffair Gyrfaoedd Rhithwir TARGETjobs ddydd Mawrth 6 Hydref a gwahoddir myfyrwyr PDC!

Gyda nifer o recriwtwyr graddedigion blaenllaw wedi cadarnhau eu bod yn mynychu'r ffair i hyrwyddo cyfleoedd graddedigion, lleoliadau a chyfleoedd eraill, mae hon yn ffordd wych o roi hwb i'ch chwiliad am swydd neu leoliad graddedigion.

Bydd y digwyddiad hwn yn gweithio'n debyg iawn i ffair gyrfaoedd rheolaidd, heblaw y gallwch chi gwrdd â chyflogwyr â'ch sliperi ymlaen! Bydd gan gyflogwyr “stondinau” yn y ffair, a fydd â gwybodaeth am eu cyfleoedd, a staff wrth law ichi sgwrsio’n fyw neu gael sgwrs fideo gyda nhw i ateb eich cwestiynau. Mae yna hefyd raglen o sgyrsiau trwy gydol y dydd.

Y tro cyntaf mewn ffair rhithwir ac ychydig yn nerfus?
Peidiwch â phoeni, mae’r profiad yn newydd i'r mwyafrif o bobl, gan gynnwys y cyflogwyr gyda stondinau yn y ffair! Edrychwch ar y canllaw hwn gan TARGETjobs - Virtual careers fairs: how to stand out to employers online 

Peidiwch â cholli allan,archebwch eich lle nawr

Leaderboard-3.gif


#featured #unilife_cymareg #Featured #Gyrfaoedd