Felly, mae angen i chi ddod o hyd i leoliad?

GOW Sunglasses.jpg

Rydych newydd ddarganfod y bydd yn rhaid i chi ddod o hyd i leoliad ar gyfer eich modiwl ail flwyddyn - wel, yn dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arno, gallai hyn fod yn creu pob math o feddyliau a theimladau:

A.    Hwre! Efallai na allwch chi aros.  Dyna gyfle gwych, cyfle i wneud rhywbeth gwahanol, rhoi cynnig ar rywbeth, cymhwyso’ch gwybodaeth a datblygu sgiliau newydd.  Rhywbeth anhygoel i'w roi ar eich CV!

B.    A oes dewis arall? Efallai y gallwch weld gwerth profiad gwaith ac rydych yn gwybod ei fod yn bwysig ond yn gwybod y byddwch yn ei gael yn fwy heriol na’r mwyafrif.  Efallai bod gennych anabledd corfforol, cymdeithasol/cyfathrebu neu ddysgu, iselder neu bryder, diffyg hyder, cyflwr iechyd, ymrwymiadau gofal plant neu wedi cael profiad negyddol blaenorol yn y gwaith megis gwahaniaethu.  Mae cymorth bob amser ar gael drwy Gyrfaoedd PDC a'r tîm lleoliadau, ond oeddech chi'n gwybod os ydych chi'n teimlo fel hyn, eich bod o dan 25 oed ac yn astudio'n llawn amser, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cymorth cynghorydd cyflogadwyedd arbenigol fel rhan o'r rhaglen GO Wales.  Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma neu e-bostiwch gowales@southwales.ac.uk

C.    Rhywle yn y canol?  Mae'n naturiol i chi deimlo'n gyffrous ac ychydig yn bryderus am brofiad gwaith ac i deimlo'n ansicr ynghylch ble i ddechrau.  Ein cyngor ni yw dechrau'n gynnar fel y gallwch gael y gorau ohono a chael mwy o amser i gwblhau eich aseiniad.  Os oes angen arweiniad arnoch, edrychwch ar y wybodaeth ar dudalennau gyrfaoedd a chyflogadwyedd neu cysylltwch â thîm lleoliadau PDC.


go-wales-small-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd