Eich gyrfa ym maes Addysgu ... dechrau arni

Mae ceisiadau UCAS ar gyfer cyrsiau Hyfforddiant Athrawon yn agor ddydd Mawrth 13eg Hydref. Dyma ein rhestr hanfodol o gysylltiadau â phopeth y mae angen i chi ei wybod am opsiynau hyfforddiant, cyllido a chymhwyso. 

Mae’r Tîm Get into Teaching yn cynnal digwyddiadau ar-lein gwych y tymor hwn gan gynnwys ‘Cymorth gyda’ch cais hyfforddiant Athrawon’ ar 12fed Hydref a ‘Cyngor i fyfyrwyr Prifysgol’ ar y 15fed Hydref. Edrychwch ar eu hamserlen lawn o ddigwyddiadau  yma

Bachwch baned a thiwniwch i mewn i'n sesiwn Facebook Gyrfaoedd PDC wedi'i recordio lle gwnaethom ddal i fyny â Viv a Lisa o'r tîm Hyfforddiant Athrawon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i rannu eu prif gynghorion ar fynd i Addysgu. 

Y newyddion da yw bod llawer o opsiynau hyfforddiant ar gael ledled y DU. I ddarganfod mwy am y gwahanol lwybrau sydd ar gael ar gyfer TAR a arweinir gan brifysgol i gynlluniau cyflogedig sy’n seiliedig ar gyflogwyr, cymerwch gip ar ganllawiau cipolwg rhagorol UCAS i’r hyn sydd ar gael yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

Os ydych chi eisiau hyfforddi a gweithio yn: - 

Cymru 

https://www.ucas.com/postgraduate/teacher-training/train-teach-wales/postgraduate-teacher-training-wales

A … diweddarwch eich gwybodaeth am yr holl opsiynau hyfforddiant yng Nghymru trwy  Facebook Addysgu Cymru 

Efallai eich bod chi eisiau gweithio mewn amgylchedd coleg neu hyfforddiant oedolion? Cliciwch ar y tab ‘Llwybrau eraill’ ar y wefan hon i gael gwybodaeth am opsiynau Addysgu Addysg Bellach yng Nghymru

Lloegr  

https://www.ucas.com/postgraduate/teacher-training/train-teach-england/postgraduate-teacher-training-england 

Yr Alban  

https://www.ucas.com/postgraduate/teacher-training/train-teach-scotland 

Gogledd Iwerddon 

https://www.ucas.com/postgraduate/teacher-training/train-teach-northern-ireland 

Gyrfaoedd PDC ... yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd. 

Mae Ymgynghorwyr Gyrfaoedd PDC ar gael nawr ar gyfer apwyntiadau un i un neu gwestiynau ar bob agwedd ar Hyfforddiant Athrawon yn yr Ardal Gynghori. Mae hyn yn cynnwys dewisiadau opsiynau hyfforddiant, datganiadau personol/gwiriadau ffurflen gais a ffug gyfweliadau. Archebwch eich apwyntiad neu anfonwch e-bost atom yma

#Gyrfaoedd