Eich Gyrfa: 8 peth i'w wneud yn ystod y broses cyfyngiadau symud.

Untitled design (1).png

Arhoswch yn llawn cymhelliant yn ystod bywyd dan gyfyngiadau symud trwy weithio trwy ein 8 awgrym hanfodol ‘cynhyrchiant gyrfa’.

Defnyddiwch yr awgrymiadau isod i gadw’n gynhyrchiol, rhoi hwb i'ch hyder, rhoi hwb i'ch gyrfa a pharatoi ar gyfer eich cam nesaf ar ôl y cyfyngiadau symud.

1.  Cymerwch ran mewn rhywfaint o Hunanfyfyrio. Cymerwch yr arolwg GradEdge Pulse i gael adroddiad wedi'i bersonoli yn argymell ystod o weithgareddau dysgu datblygu gyrfa. Trawsnewidiwch eich cyflogadwyedd, a datblygu Rhinweddau Graddedigion PDC trwy gwblhau Gwobr Cyflogadwyedd GradEdge.

2 Diweddarwch eich CV. Cymerwch gip ar ein hadnoddau CV, sy'n cynnwys cysylltiadau i wefannau sy'n ffocysu ar yrfaoedd fel Prospects, edrychwch ar yr enghreifftiau o CVs a Llythyrau Clawr, a sut i greu adran fideo CV.  Gwiriwch eich CV gan ddefnyddio'r teclyn CV360, ar-lein, neu gael gwiriad CV gan gynghorydd, trwy Apwyntiad Skype neu Gwasanaeth Gofyn Cwestiwn.  

3.  Ffocyswch ar eich Presenoldeb Ar-lein. Manteisiwch i'r eithaf ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau rhwydweithio proffesiynol fel LinkedIn.  Edrychwch ar ein gweminarau  LinkedIn sydd ar ddod.

4.  Paratowch ar gyfer Cyfweliadau Ar-lein. Edrychwch ar awgrymiadau Target Jobs ar gyfer Skype fideo a sut i drin cyfweliadau ffôn, sy'n debygol o ddisodli cyfweliadau wyneb yn wyneb yn y tymor byr. Os oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel, archebwch Ffug Gyfweliad Skype i gael rhywfaint o ymarfer hanfodol. 

5.  Adeiladwch Ymwybyddiaeth Fasnachol. Gwellwch eich ymwybyddiaeth fasnachol (Priodoledd Graddedigion PDC!), Edrychwch ar gysylltiadau pwnc eich cwrs ac ychwanegu at eich gwybodaeth am ddiwydiant.

6.  Datblygwch sgiliau trwy ddysgu ar-lein. Mae yna ystod enfawr o gyrsiau ar-lein am ddim ar gael ar hyn o bryd, dyma ychydig o'n ffefrynnau - ond mae llawer allan yna i ddewis o’u plith!

7.   Diweddarwch eich gwybodaeth. Mewngofnodwch i Careers Connect, diweddarwch eich proffil a chofrestrwch i gael diweddariadau wythnosol, neu ddyddiol ar yr holl gyfleoedd gwaith, gweminarau a digwyddiadau diweddaraf. Er nad yw cyflogwyr ar y campws maent yn cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd gan gynnwys digwyddiadau ar-lein, ffeiriau gyrfaoedd rhithwir a thrwy ddulliau arloesol eraill sydd wedi'u gwella'n dechnolegol, felly cadwch lygad allan!

8.  Byddwch yn fentrus a datblygu’ch syniadau. Os oes gennych chi syniad, rydych chi am brofi neu os ydych chi wedi sylwi ar gyfle busnes, nawr yw'r amser i ddechrau cynllunio a gwneud hynny. Trefnwch apwyntiad un i un trwy Skype i'ch rhoi ar ben ffordd. Cadwch lygad am ddigwyddiadaufel Wythnos Cychwyn yr Haf a BID.

Sesiynau cinio a dysgu Enterprise Nation.


Cadwch mewn cysylltiad - os ydych chi'n fyfyriwr, ar fin graddio neu'n un o Raddedigion PDC ac angen rhywfaint o gyngor neu arweiniad gyrfaoedd arnoch chi, neu'n bryderus ynghylch sut y GallaiCOVID-19 effeithio ar eich cyfleoedd gyrfaneu daith, cysylltwch â ni.


#Gyrfaoedd #unilife_cymraeg