Cylchlythyr Gyrfaoedd #9

Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Yr wythnos hon, mae gennym 1453 o swyddi yn ConnectConnect.  Un i wirio:   Background Artists, Dog Ears. Dyddiad Cau: 18/12/20 

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

IwanttoworkinW.png

LackofExperienceW.png

Census21W.png

Digwyddiadau

Graduate Schemes - The Who, What, Why, When And Where | Cynlluniau Graddedigion - Pwy, Beth, Pam, Pryd A Ble  -  07-Dec-2020

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau  - 08-Dec-2020

Maximising Your LinkedIn Profile | Gwneud Y Mwyaf O’ch Proffil LinkedIn 08-Dec-2020

Insight Into Applied Cryptosecurity Webinar - 08-Dec-2020   

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV -09-Dec-2020  

How To Succeed: At Interview | Y Gyfrinach I Lwyddo Mewn Cyfweliadau09-Dec-2020

Fellowships, Scholarships & Studying Abroad In Canada (Postgraduate Level)09-Dec-2020

Our Graduate Schemes By Network Rail  09-Dec-2020

How To Write Cover Letters Workshop | Gweithdy Sut I Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol -10-Dec-2020 

Morgan Stanley Is Future-Focused – Are You?  - 10-Dec-2020

Getting Started With LinkedIn | Dechrau Arni Gyda LinkedIn 10-Dec-2020

Meet Change 100 Alumni 10-Dec-2020

Maximising Your LinkedIn Profile | Gwneud Y Mwyaf O’ch Proffil LinkedIn17-Dec-2020

Join The New Generation At Nucleargraduates -17-Dec-2020  

Kickstart Your Career With Change 100 (General)17-Dec-2020

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd


*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd