Cylchlythyr Gyrfaoedd #8

Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Yr wythnos hon, mae gennym 1455 o swyddi yn ConnectConnect.  Un i wirio:   Customer Services Consultant - Cardiff, HMRC.  Dyddiad Cau: 27/11/20 

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

SVCW.png

MyCareersCVW.png

EnactusW.png


Digwyddiadau

IT's Not Just For The Boys!   - 23/11/20 

Skills & Volunteering Cymru - Spotlight On Various Careers Week / Sylw Ar Wythnos Gyrfaoedd Amrywiol  - 23–27/11/20

Sandwich Placement Workshop 2: Applying For Sandwich Opportunities / Gweithdy Lleoliad Rhyngosod 2: Gwneud Cais Am Gyfleoedd Rhyngosod 23/11/20

Maximising Your LinkedIn Profile | Gwneud Y Mwyaf O’ch Proffil LinkedIn 23/11/20

Employer Webinar - Statistics Undergraduate Student Placement - Welsh Government | Gweminar Cyflogwr - Lleoli Myfyrwyr Israddedig Ystadegau - Llywodraeth Cymru  - 23/11/20 

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV  -  24/11/20 

Enactus UK Employability Event  - 24-25/11/20

CV Writing Workshop | Gweithdy Ysgrifennu CV  -   24/11/20

Employer Webinar | Gweminar Cyflogwr - Staffroom Education (Paid PT Classroom Cover Supervisor Opportunities)   - 24/11/20

Equality And Diversity In Local Government: Experiences From The NGDP  -  24/11/20

Lockdown Skills: How To Put Forward The Skills You've Gained During Lockdown To Employers  -  24/11/20

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau  -  25/11/20

Legal & Risk Virtual Insight Day / Diwrnod Mewnwelediad Rhithwir Cyfreithiol A Risg 25/11/20

Blind In Business & NGDP Q&A   25/11/20

Placement Opportunities In The Government Statistical Service  -   25/11/20

STEM Women Graphcore Insight Event  - 25/11/20

How To Succeed: At Interview | Y Gyfrinach I Lwyddo Mewn Cyfweliadau  - 25/11/20

How To Succeed: At Interview | Y Gyfrinach I Lwyddo Mewn Cyfweliadau  -  26/11/20

Future You:Live   - 26/11/20

Developing And Delivering – BT  -  26/11/20

Job Hunting Tips For Underrepresented Students - Join The Webinar With GRB  - 26/11/20

Employer Webinar - Camp Counselors USA | Gweminar Cyflogwr - Camp Counselors USA  - 26/11/20

How To Write Cover Letters Workshop | Gweithdy Sut I Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol – 27/11/20

Employer Webinar - Lidl | Gweminar Cyflogwr – Lidl  -  27/11/20

How To Succeed At: Writing Applications / Sut I Lwyddo Wrth Ysgrifennu Ceisiadau 27/11/20

National Pupillage Fair  -  28/11/20

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd