Cylchlythyr Gyrfaoedd #7

Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...

Adnodd ar-lein yw Forage, sy'n cynnig rhaglenni profiad rhithwir a ddyluniwyd gan gwmnïau blaenllaw.  Mae'r holl brofiadau yn hollol rhad ac am ddim i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru. Sicrhewch brofiad gwaith gyda phrif gyflogwr heb adael eich gliniadur!  - fwy o wybodaeth

Yr wythnos hon, mae gennym 1431 o swyddi yn ConnectConnect.  Un i wirio:  First Campus Mentor Programme, PDC. Dyddiad Cau: 27/11/20 

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

MyCareerLinkedW.png

GlobalEntreW.png

SWPoliceBannerE.png

Digwyddiadau

Employer Webinar - South Wales Police | Gweminar Cyflogwr - South Wales Police  - 17-Nov-2020

Entrepreneurship Explore Series - Vision | Archwilio (Gyfres) – Vision - 17-Nov-2020

Essential Careers Virtual Event - Are You Looking For A Career That Makes A Difference To Society? -  18-Nov-2020 - 19-Nov-2020

How To Write Cover Letters Workshop | Gweithdy Sut I Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol - 18-Nov-2020

Level Up: Working In Tech 2020 - 18-Nov-2020

Mix Up & Pitch | Cymysgu A Brolio - 18-Nov-2020

Software Engineer Recruitment Event – ONS -  18-Nov-2020

Help Build Brands And Technologies At Mewburn Ellis - 19-Nov-2020

Publishing Master Class - 19-Nov-2020

Employer Virtual Stand - Mirus-Wales - Part-Time Jobs | Stondin Rhithwir Cyflogwr - Mirus-Wales - Swyddi Rhan Amser - 20-Nov-2020

Government And Policy Panel And Q&A - Unlocked Graduates And NGDP (The National Graduate Development Programme) - 20-Nov-2020

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd