Cylchlythyr Gyrfaoedd #10

Isod mae ychydig o bethau yr hoffem ddweud wrthych amdanynt yr wythnos hon...


Ydych chi'n Israddedig nesaf y Flwyddyn? 
Mae Gwobrau Israddedig y Flwyddyn TARGETjobs yn gystadleuaeth flynyddol sydd â'r nod o ddod o hyd i'r israddedigion gorau yn y DU. Mae pob gwobr yn cael ei ffurfio mewn partneriaeth gan recriwtiwr graddedig amlwg sy'n rhoi gwobr wych i'r enillydd, gan gynnwys interniaeth â thâl, teithiau tramor a chyfleoedd unigryw eraill - undergraduateoftheyear.com*

Yr wythnos hon, mae gennym 1420 o swyddi yn ConnectConnect.  Un i wirio:   Research & Student Project Opportunities, Basecamp Cooperative, Chepstow

A chofiwch, gallwch bob amser ofyn cwestiwn i ni neu siarad drwy eich opsiynau gyrfa - darganfod sut y gallwch gysylltu â ni.

Newyddion diweddaraf

TrendenceW.pngIndustryW.pngLinkedinW.png

Digwyddiadau

Maximising Your LinkedIn Profile | Gwneud Y Mwyaf O’ch Proffil LinkedIn - 17.12.20

Join The New Generation At Nucleargraduates* - 17.12.20  

Kickstart Your Career With Change 100 (General)*17.12.20

Siemens: Here, There And Everywhere…* - 07.01.21

Pob digwyddiadau Gyrfaoedd

*Gwefan allanol yn Saesneg yn unig

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd