Cwmni o Gaerdydd yn chwilio am fwy o raddedigion fel Rhys o PDC!

Twitter Welsh.png

Mae Recruit 121, sydd wedi'i leoli yng Nghanol Dinas Caerdydd, wedi lansio eu Rhaglen Ymgynghorydd Recriwtio Graddedigion ac yn chwilio am geisiadau gan raddedigion PDC a myfyrwyr blwyddyn olaf, yn union fel Rhys Leach sydd wedi bod yn gweithio yno ers blwyddyn.

"Dechreuais yn Recruit 121 ym mis Mawrth 2019, ar ôl llwyddo i wneud cais am eu cynllun graddedigion - ymunais fel rhan o’r Rhaglen Academi, sy'n darparu rhaglen hyfforddiant strwythuredig ar gyfer ymgynghorwyr recriwtio newydd.

Mae'r Rhaglen Academi yn darparu rhaglen hyfforddiant strwythuredig 12 wythnos i raddedigion sy'n newydd i recriwtio, sy'n dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am fod yn ymgynghorydd recriwtio.

Ar ôl cwblhau'r Academi, graddiais i'r tîm parhaol ac rydw i bellach yn Ymgynghorydd Recriwtio SAP Parhaol, sy'n arbenigo yn y diwydiannau Gwyddorau Bywyd a Chemegau.

Cefais gyfle ar unwaith i weithio gyda chleientiaid sydd ag enw adnabyddus yn y cartref, sydd wedi bod yn brofiad anhygoel. Rwyf hefyd yn cael siarad â llawer o ymgeiswyr diddorol bob wythnos sy'n ymwneud â rhai o'r trawsnewidiadau digidol mwyaf yn y byd ar hyn o bryd!

Mae Recruit 121 yn gwmni cyfeillgar iawn, gydag awyrgylch tebyg i deulu. Rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol misol sy'n uchafbwynt bob mis. Mewn blwyddyn rwyf wedi mynychu, ymhlith pethau eraill:

  • Parti Cwch ym Mae Caerdydd
  • Cwis Tafarn
  • Parti Calan Gaeaf
  • Diwrnod yn y rasys
  • Pledu paent
  • Saethu Colomennod Clai
  • Barbeciw Teulu

Uchafbwynt arall fy amser yn Recruit 121 fu'r teithio rhyngwladol, o ganlyniad i ni fod yn fusnes gwirioneddol fyd-eang, mae gen i gleientiaid ledled y byd. Mae angen i mi ymweld â'r cleientiaid hyn ac rwyf wedi bod i rai lleoedd diddorol na fyddwn wedi meddwl ymweld â nhw pe na bawn wedi cael cleientiaid i ymweld yno!

Rwyf wedi mwynhau fy mlwyddyn gyntaf yn Recruit 121 yn fawr, a byddwn yn argymell bod unrhyw fyfyriwr o Brifysgol De Cymru sy'n ystyried gyrfa mewn recriwtio yn cysylltu â ni am ein cyfleoedd cyfredol!"

Wneud cais ar CareersConnect

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd