Swyddi graddedigion a lleoliadau haf ar gael gyda’r cyflogwr lleol Kautex Textron

kautex_logo-1.jpg


Mae gan gwmni cynhyrchu modurol Kautex Textron o Ystrad Mynach nifer o gyfleoedd i raddedigion a lleoliadau sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd ar CareersConnect.  Bydd y cyfleoedd i raddedigion o ddiddordeb i fyfyrwyr blwyddyn olaf yn ogystal â graddedigion diweddar, ac mae eu hinterniaethau haf yn agored i fyfyrwyr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf sy'n graddio'r haf hwn.

Mae cyfleoedd ar draws peirianneg a busnes a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr o nifer o feysydd pwnc:

Gwneir cais am y cyfleoedd hyn trwy CV a llythyr eglurhaol, ac mae adnoddau ar wefan Gwasanaethau Gyrfaoedd i helpu gyda hyn. Mae yna hefyd rai offer defnyddiol iawn ar MyCareer gan gynnwys CV Builder, Covering Letter BuilderCV360 a all roi adborth ar unwaith i chi ar eich CV.


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd