Rhowch drêt i chi eich hun y Pasg hwn gyda chymorth gan Gyrfaoedd ... Rydych chi'n gwybod ei fod yn syniad gwych ☺

Website Welsh.png

Yn yr amseroedd ansicr hyn, efallai mai canolbwyntio ar fwyta siocled yw'r union beth sy'n ofynnol.

Efallai serch hynny, byddwch chi hefyd eisiau treulio amser yn gweithio allan beth nawr a ble nawr gyda'ch gyrfa?
Wel newyddion da!

Rydym yn parhau â'n hymdrechion ar-lein trwy gydol gwyliau'r Pasg.

Mae apwyntiadau ar gael o hyd i chi siarad â ni am eich gyrfa, eich CV, eich camau nesaf neu'ch syniadau mentrus.

Mathau o apwyntiadau – Cyngor Gyrfaoedd - Skype, Clinig CV/LinkedIn - Skype, Menter - Skype
Trefnwch apwyntiad yma

Cwestiynau neu bryderon am eich lleoliad? CLICIWCH YMA  neu e-bostiwch uswplacements@southwales.ac.uk

Ydych chi eisiau help i ddechrau cynllunio neu baratoi ar gyfer profiad gwaith? Cysylltwch â'r Tîm Rhaglen GO Wales i ddarganfod mwy neu i drefnu apwyntiad Skype gydag Ymgynghorydd:  gowales@southwales.ac.uk


Digwyddiadau ar-lein sydd ar ddod

8 Ebrill - Gweithdy Ysgrifennu CV 

8 Ebrill - Y Gyfrinach i Lwyddo mewn Cyfweliadau

14 Ebrill - Sut i ysgrifennu Llythyr Eglurhaol

16 Ebrill – Cychwyn arni gyda LinkedIn

20 Ebrill - Gwneud y mwyaf o'ch Proffil LinkedIn


www.southwales.ac.uk/careerscysylltu gyda ni, sgwrsio gyda ni, tyfu gyda ni.

Facebook  Instagram  Twitter

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd