Rhaglen Interniaeth 10 wythnos PDC

Placements

Mae 64 o israddedigion PDC yn llwyddo i sicrhau interniaethau 10 wythnos trwy broses recriwtio gystadleuol.

Ar 13eg Ionawr, cychwynnodd yr Ysgol Fusnes ac Ysgol y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol mewn partneriaeth â'r tîm Lleoliadau a Gyrfaoedd, ar y bedwaredd garfan o interniaethau 10 wythnos. Mae'r rhaglen yn gweithio'n agos gyda sefydliadau blaenllaw o'r sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol fel bod myfyrwyr yn cael cyfle i ennill profiad amhrisiadwy yn eu dewis faes wrth gyfrannu at waith gwerthfawr y darparwyr cynnal. Cyrchodd y myfyrwyr ystod eang o gyfleoedd rhagorol a gafwyd gan y Tîm Lleoliadau.

Croesawodd Milly Blenkin, Rheolwr Rhaglen Talent yn GoCompare dri intern i'w busnes.

“Mae ein Hacademi GoFurther ein hunain wedi partneru â Phrifysgol De Cymru i roi profiad gwaith gwerthfawr i rai o’u myfyrwyr ail flwyddyn ar raglen 10 wythnos. Mae Raihaan a Leah sy'n ymuno â'r tîm Dewis Brand ac Eleanor sy'n ymuno â'r tîm Pobl wedi mynd yn syth i mewn i fywyd swyddfa a hyd yn oed wedi cael y profiad o ymuno â ni yn ein cyfarfod cwmni cyntaf oddi ar y safle yn 2020, a gynhaliwyd yn ICC Cymru."

Dywedodd Heather Myers, Prif Swyddog Gweithredol Siambr Fasnach De Cymru bod eu dau intern wedi bod yn wych.

“Mae Harris a Megan wedi bod yn ymgymryd ag ymchwil ac yn ein cefnogi ar farchnata a masnach ryngwladol. Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle i unrhyw fusnes gael mewnwelediad gwerthfawr gan yr interniaid, gan roi yn gyfnewid brofiad o'r gweithle iddynt.  Mae pawb ar eu hennill.  Rwyf wir yn argymell hyn i unrhyw fusnes a'n profiad eleni, a dros nifer o flynyddoedd, yw bod yr interniaid yn eithriadol.”

Nod y modiwl 2il flwyddyn yw datblygu a hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr ar lefel reoli yn y diwydiant busnes perthnasol mewn perthynas â'u gradd mewn:

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith o dan gyfarwyddyd cyflogwr a goruchwyliwr academaidd, gan eu galluogi i gymhwyso ystod o wybodaeth a sgiliau o'u cwrs, wrth iddynt ddysgu a datblygu eu sgiliau technegol a rheolaethol mewn amgylchedd gwaith.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i:   https://careers.southwales.ac.uk/employers/employers-guide-working-usw-students/business-school-internships/

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal interniaeth ac i gymryd rhan yn y broses recriwtio sy'n cychwyn yn yr Haf, cysylltwch â: Julie Gould, Partner Lleoliad Gwaith - Ysgol Fusnes, Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PDC ar 01443 482323 neu julie.gould@southwales.ac.uk


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd