Graddio'n fuan ac yn poeni am gael swydd?

GO Wales.jpg

Wel, rydych chi wedi dod i'r lle iawn!   

Mae profiad gwaith ar frig pob rhestr o ddymuniadau cyflogwyr, felly os yw gennych chi a’ch bod yn gwybod sut i'w ddefnyddio, rydych chi ar y trywydd iawn.  Edrychwch ar y cymorth sydd ar gael trwy Gyrfaoedd PDC i gefnogi eich helfa swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliad.  

Arhoswch ... 

  • Beth os nad oes gennych brofiad gwaith gyrfaoedd perthnasol?  
  • Beth os ydych chi'n meddwl pam eich bod wedi'i adael mor hwyr?  
  • Beth os ydych yn poeni am wneud profiad gwaith neu sut y byddwch yn ymdopi yn y lle gwaith?  

Wel, rydych chi'n dal wedi dod i'r lle cywir gan fod Gyrfaoedd PDC bob amser yn hapus i helpu ac yn yno i chi am hyd at 3 blynedd ar ôl i chi raddio.  Ac mae mwy - os ydych yn 25 ac yn astudio'n llawn amser, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael cymorth ychwanegol gyda phrofiad gwaith gyda chymorth Cynghorydd Cyflogadwyedd arbenigol GO Wales.  Cliciwch ymai weld os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwyster neu e-bostiwch GO Wales am fwy o wybodaeth  gowales@decymru.uk  

Brysiwch – y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 22 Mai!

 

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd