Eisiau ennill mewn bywyd? Enillwch gyda phrofiad gwaith!

GO Wales.png

Maen nhw'n dweud mai’r cyntaf i’r felin gaiff falu.  Pan mae'n dod i gael swydd graddedigion, mae profiad gwaith yn ennill y diwrnod a gorau po gyntaf y dechreuwch.  

Dyma bum rheswm pam:

  1. Curo'r gystadleuaeth – Mae cannoedd o fyfyrwyr yn chwilio am brofiad gwaith rhwng mis Hydref a mis Mawrth ar gyfer eu lleoliadau cwrs.  Os oes gennych rywfaint o amser rhydd rhwng mis Mawrth a mis Medi, bydd mwy o ddewis a llai o gystadleuaeth.  Byddwch ar eich ennill!
  2. Meithrin cysylltiadau a rhwydweithiau – mae'n ymwneud â phwy rydych chi'n ei adnabod.  Os dechreuwch ddod i adnabod cyflogwyr yn awr, gallai fod llawer o fanteision, naill ai wrth ddod o hyd i leoliad yn nes ymlaen neu hyd yn oed pan fyddwch yn cael swydd pan fyddwch yn graddio.  Y naill ffordd neu'r llall – Byddwch ar eich ennill!
  3. Gwneud penderfyniadau gyrfaol – cynta’n byd y cewch brofiad gwaith perthnasol, cynta’n byd y gallwch fod yn siŵr eich bod yn dilyn y llwybr gyrfaol cywir.  Mae’n syml.  Byddwch ar eich ennill!
  4. Datblygu CV buddugol – po gryfaf yw'r profiad sy'n berthnasol i yrfa ar eich CV, y mwyaf abl ydych chi i arddangos gwybodaeth, sgiliau a nodweddion y diwydiant y mae cyflogwr yn chwilio amdanynt.  Rydych yn sefyll allan.  Byddwch ar eich ennill!
  5. Gwneud y gorau o'ch haf – pa ffordd well i wneud y gorau o'r haf hir hwnnw ... gadewch i ni ei wynebu, mae digon o amser i ffitio i mewn a mwynhau'r heulwen.  Os ydych wedi cael trafferth rheoli eich llwyth gwaith drwy'r flwyddyn, mae profiad gwaith dros yr haf yn ffordd wych o sicrhau nad ydych yn colli allan.  Haul a phrofiad gwaith, beth sydd ddim i'w hoffi.  Byddwch ar eich ennill!

Ac ... yn union fel y gwyddoch – efallai y bydd gennych hawl i gael cymorth ychwanegol gyda phrofiad gwaith gan Gynghorydd Cyflogadwyedd GO Wales ac rydym yma drwy'r flwyddyn ... Byddwch ar eich ennill eto!!! Cliciwch yma i weld a ydych chi'n gymwys ar gyfer GO Wales


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd