Ydych chi'n gofalu amdanoch chi eich hun?

GO-Wales-s.jpg

Rydym i gyd yn gwybod fod bwyta'n iach ac ymarfer corff yn dda i ni, ond ydych chi’n euog o esgeuluso'r organ mwyaf cymhleth yn ein corff – ein hymennydd?


Mae gan bawb iechyd meddwl – mae angen i bob un ohonom ofalu amdanom ein hunain.   Bydd edrych ar ôl eich hun yn eich helpu i wella eich llesiant cyffredinol, rheoli ac atal iechyd meddwl gwael, fel straen a phryder, pan fydd pethau'n mynd yn anodd.  Mae iechyd meddwl gwael yn effeithio ar un o bob pedwar person. Beth yw problemau iechyd meddwl?

Mae dilyn y Pum Ffordd tuag at Lesiant yn ffordd syml o gadw llygad ar iechyd meddwl. Drwy wneud ymrwymiad i'ch dysgu, rydych chi ar eich ffordd yn barod.  Yn PDC, mae ots gennym ni, felly dewch i ymuno â ni yn y Ganolfan Gyrfaoedd, llyfrgell campws Trefforest, i gael hwyl yn darganfod mwy am y Pum Ffordd tuag at Lesiant, gyda'n gilydd.

Dydd Mercher 9 Hydref - Atrium Street - 12-2

Dydd Iau 10 Hydref - Canolfan Garfaeodd, Llyfyrgell Trefforest - 12-2

Dydd Gwener 11 Hydref - Ffreutur  LG Glyntaff - 12-1

GO-Wales-banner.jpg

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd