Wythnos Groeso

Follow us

Croeso i bob myfyriwr newydd a sy'n dychwelyd.  

Dewch i ymweld â'n stondin yn ystod yr wythnos groeso:

  • Dydd Llun - Campws Casnewydd 11-3, llawr isaf
  • Dydd Mawrth - Campws Treforest 11-3, llyfrgell
  • Dydd Mercher - Campws Caerdydd 11-3, y Stryd
  • Dydd Iau - Campws Glyntaf 11-3, llyfrgell

Troelli'r olwyn ac ennill gwobrau. Ymhlith y gwobrau mae 5 hoody PDC*, tatŵs glitter bioddiraddadwy a llawer mwy. 

Mae Gyrfaoedd PDC yma i'ch annog, i'ch arwain chi ac i'ch cynorthwyo drwy gydol eich amser fel myfyriwr yn PDC ac ar ôl i chi raddio. Fel myfyriwr neu raddedigion PDC gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch cyfeiriad gyrfaol, gallwch gael gwiriad CV, archebu ffug gyfweliad, archwilio eich dewisiadau llawrydd, sicrhau lleoliad, adeiladu eich profiad, datblygu eich rhwydwaith, bod yn gyflogadwy a chael eich ysbrydoli.

Mae Gyrfaoedd PDC wedi ymrwymo i leihau ein heffaith amgylcheddol.  Mae ein olwyn wedi'i gwneud o bren ac wedi'i chynllunio i fod yn amlbwrpas i'w defnyddio mewn nifer o ffyrdd gwahanol ar draws nifer o wahanol ddigwyddiadau. Mae'r glitter yn fioddiraddadwy ac byddwyn yn defnyddio brwsys bambŵ a gel Aloe Vera. Ni fyddwn yn argraffu taflenni newydd yn lle, byddwn yn defnyddio'r 4 sgrin ddigidol fach gyda fideos a delweddau i hyrwyddo ein gwasanaethau.

Mae hon yn enghraifft fach o ' r hyn y byddwn yn ei wneud drwy gydol y flwyddyn i leihau ein heffaith amgylcheddol. Darganfyddwch fwy, dilynwch ni ar:

LinkedIn  Facebook  Twitter.jpg  Instagram


* Telerau ac Amodau i ennill Hoody PDC

•Mae Mae ' r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr presennol PDC

• Er mwyn ennill hwdi USW mae'n rhaid i chi hoff I ennill Hoody PDC rhaid i chi hoffi un o ' n sianeli cyfryngau cymdeithasol, Twitter, Facebook neu Instagram

• Llwythwch ddelwedd ohonoch chi'ch hun neu ddelwedd sy'n gysylltiedig â Gyrfaoedd PDC

• Tag @gyrfeoeddPDC #careerswelcomeweek

• Bydd y 5 swydd sydd â ' r hoffterau mwyaf yn ennill Hoody USW

• Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg fydd dydd Llun 30 Medi 2019

• Cysylltir â ' r enillwyr drwy eich cyfrif e-bost Prifysgol, erbyn dydd Gwener 4 Hydref 2019

• Mae ' n cadw ' r hawl i gael gwared ar unrhyw swyddi amhriodol gan gynnwys sylwadau a delweddau
#Gyrfaoedd