Rhy brysur i weld Gyrfaoedd PDC nawr? - Dim pryderon, rydym ni yma nawr a 3 blynedd ar ôl graddio!

Bee


Mae Gyrfaoedd PDC yn gwybod bod hwn yn gyfnod prysur iawn o'r flwyddyn i chi… yn paratoi ar gyfer arholiadau, traethodau hir, aseiniadau, chwilio am swydd, a bywyd yn gyffredinol

Efallai na fyddwch yn ymwybodol ein bod hefyd yn darparu cymorth ar ôl i chi adael y brifysgol, i sicrhau’r swydd gyntaf bwysig hynny! Mae hyn yn cynnwys mynediad at swyddi gwag a chyflogwyr, chwilio am swyddi unigol, cymorth gyda cheisiadau a pharatoi cyfweliadau a chymorth i sefydlu busnes neu fynd ar eich liwt eich hun.  

Gall graddedigion newydd ein dilyn hefyd drwy'r cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd, y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf. 

Gyrfaoedd PDC

Facebook.jpg  Twitter.jpg  instagram


Cyfleoedd i raddedigion Gyrfaoedd PDC. 

Facebook.jpg


I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.southwales.ac.uk/gyrfaeoedd ‘Cymorth i Raddedigion

#Gyrfaoedd