Gall datblygu eich gwytnwch eich gwneud chi'n fwy llwyddiannus yn eich gyrfa

MyCareer.png

Mae datblygu gwytnwch yn ffactor pwysig wrth adeiladu gyrfa lwyddiannus. 

Mae dod o hyd i ffyrdd o gryfhau eich penderfyniad a datblygu eich gwytnwch yn eich helpu i lywio’r amseroedd i fyny ac i lawr yn eich astudiaethau, gwaith a bywyd cartref. 

Mae'r adnoddau ar-lein yn MyCareer yn ddefnyddiol wrth ddeall sbardunau straen, a sut i liniaru eu heffaith. Mynnwch gyngor ar sut i ymdopi â phwysau, dewch yn fwy optimistaidd a hyderus.  Darganfyddwch sut i ddatblygu eich gallu cynhenid i addasu i straen a bownsio'n ôl o adfyd. 

Mae yna lawer o offer, asesiadau, E-ddysgu a fideos i'ch helpu i ddechrau: 

 

Fideo Esboniedig Gwydnwch 

Asesiad Gwytnwch 

Llesiant Gyrfa 


bilingual e-mail banner 600.jpg


Cael y GradEdge - gwella'ch cyflogadwyedd gyda'r Wobr GradEdge 

Bydd Grad Edge yn eich galluogi i archwilio, nodi a datblygu'r sgiliau meddal y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Bydd y wobr yn eich helpu i gael mewnwelediad i'ch priodoleddau gradd PDC, taflu rhywfaint o oleuni ar opsiynau ar ôl graddio a'ch cefnogi i arddangos y sgiliau hynny sydd gennych trwy rai teclynnau fel CV checker a chynghorion Cyfweld. Gall cwblhau'r Wobr ddangos i gyflogwyr, eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd. 

Grade Edge E-mail banner.jpg

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd