Dewis yr yrfa iawn, ble ydw i'n dechrau?

MyCareer.png

Mae gwneud gradd yn agor llawer o ddrysau, bydd rhai ohonyn nhw eisoes yn amlwg i chi. Ond a oeddech chi'n gwybod bod y mwyafrif o yrfaoedd graddedig yn agored i unrhyw radd?  

Gyda chymaint o opsiynau mae'n werth cymryd peth amser i archwilio'ch opsiynau a darganfod beth rydych chi wir eisiau ei wneud. 

Mae yna lawer o bethau i feddwl amdanynt a gall yr adnoddau yn MyCareer eich helpu chi i ystyried eich opsiynau. 

Posibiliadau Gyrfa 

Mae ymweld â'r Ffair Gyrfaoedd a digwyddiadau cyflogwyr eraill hefyd yn ffordd wych o archwilio'ch opsiynau. 


bilingual e-mail banner 600.jpg


Cael y GradEdge - gwella'ch cyflogadwyedd gyda'r Wobr GradEdge 

Bydd Grad Edge yn eich galluogi i archwilio, nodi a datblygu'r sgiliau meddal y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Bydd y wobr yn eich helpu i gael mewnwelediad i'ch priodoleddau gradd PDC, taflu rhywfaint o oleuni ar opsiynau ar ôl graddio a'ch cefnogi i arddangos y sgiliau hynny sydd gennych trwy rai teclynnau fel CV checker a chynghorion Cyfweld. Gall cwblhau'r Wobr ddangos i gyflogwyr, eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd. 

Grade Edge E-mail banner.jpg

#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd