Mae Gyrfaoedd PDC yn cynnig apwyntiad newydd - Cyngor ar Geisiadau a Chyfweliad

Careers

Ydych chi'n gwneud cais am swydd? Oes gennych chi gyfweliad ar y gorwel?  

Oes – yna gwnewch apwyntiad gyda’n Hymgynghorwyr Gyrfaoedd a all fynd trwy eich CV neu’ch cais.  Gallwch hefyd drefnu ffug gyfweliad os hoffech gael eich holi dan amodau cyfweliad ar gyfer swydd neu safle penodol.  Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni am y swydd a’r sefydliad rydych chi’n gwneud cais iddo neu’r math o swyddi rydych chi’n eu targedu, er enghraift disgrifiad swydd, manyleb y person.  Bydd hyn yn helpu i baratoi’r math o gwestiynau y gallech eu derbyn yn y cyfweliad.


Os ydych chi'n gweithio ar eich CV neu ffurflen gais ar hyn o bryd, lllanlwythwch y dogfennau cyn eich apwyntiad.  Gofynnir i chi lanlwytho eich dogfennau ategol pan fyddwch yn derbyn eich e-bost cadarnhau archeb. Os na dderbyniwch hyn, llanlwythwch gan nodi eich dyddiad apwyntiad gan ddefnyddio gofyn cwestiwn. 


#Gyrfaoedd