Gwobr Cyflagadwyeddd PDC - Grad Edge

GRADEDGE WITH ATTRIBUTES LOGO.jpg

Bydd ein gwobr yn rhoi mantais i chi dros y gystadleuaeth trwy weithgareddau defnyddiol wedi'u teilwra i'ch anghenion unigol. Trwy'r adnoddau sydd ar gael, byddwn yn eich helpu i ddeall arfer gwaith gorau, y farchnad swyddi ac yn bwysicaf oll, eich hun. Eich sgiliau a'ch gallu yw'r hyn yr ydym yn ei werthfawrogi yma yn PDC. Trwy ein cefnogaeth, ein nod yw eich galluogi i gyflawni eich dyheadau mwyaf. Mae'r wobr hon yn rhan o'n haddewid i'ch helpu chi i ryddhau'ch potensial.

Mae'r wobr hon yn ffordd berffaith o ategu'ch astudiaethau. Bydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i sefyll allan ym mhroses ddethol cyflogwyr ar gyfer interniaethau, lleoliadau a swyddi ar lefel graddedig.  Cewch gyfle i fyfyrio ar eich datblygiad personol.

Fel cyfranogwr Gwobr Cyflogadwyedd, darperir fframwaith ac adnoddau ichi i'ch galluogi i ehangu a datblygu Rhinweddau Graddedigion PDC:

  • Ymwybyddiaeth Fasnachol
  • Cyfathrebu
  • Arloesi a Menter
  • Rheoli Prosiect
  • Llythrennedd Digidol
  • Arweinyddiaeth

Bydd y Wobr Grad Edge yn rhoi gwybodaeth i chi ar fireinio a hyrwyddo'ch priodoleddau PDC a sgiliau trosglwyddadwy eraill i ddarpar gyflogwyr trwy roi'r wybodaeth i chi o ddefnyddio'r offer cyflogadwyedd hanfodol hyn.

Mae'r wobr yn rhoi'r opsiwn i chi weithio ar eich cyflymder eich hun wrth ddarparu'r hyblygrwydd i ddewis y cynnwys sydd o fudd i chi.  Ar ôl cwblhau'r wobr, byddwch yn derbyn tystysgrif.  Sylwch, nid yw'r wobr hon yn dwyn credyd.

Clickiwch are y llun isod i ddechrau gweithio tuag at y Wobr

GRADEDGE WITH ATTRIBUTES LOGO.jpg#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd