Oes gennych chi fwlch ar ffurf profiad gwaith ar eich CV? - Ffair Profiad Gwaith

Experience Works banner.jpg

Ffair Profiad Gwaith dydd Iau 17eg Hydref 12pm-2pm yng Nghyntedd Bloc B.

Cael profiad gwaith da yw un o'r ffyrdd gorau o'ch helpu i roi eich cynlluniau gyrfa ar waith.

Datblygu eich Sgiliau

Mae cyflogwyr yn disgwyl i ymgeiswyr am eu cyfleoedd i raddedigion allu rhoi enghreifftiau da o adegau pan maen nhw wedi dangos y sgiliau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw, a'r ffordd orau o wneud hyn yw trwy brofiad gwaith.

Profwch eich Syniadau Gyrfaol

Mae profiad gwaith hefyd yn ffordd wych o "brofi cyn prynu" i weld a yw'r yrfa sydd gennych mewn golwg yr un iawn i chi.

Meithrin Cysylltiadau

Byddwch yn cwrdd â gweithwyr proffesiynol tra byddant ar brofiad gwaith a allai fod yn gysylltiadau defnyddiol yn y dyfodol.  Gallant hefyd roi cyngor da ichi ynglŷn â thorri i mewn i'r diwydiant hwnnw.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn ar y digwyddiad Profiad Gwaith ar wefan y digwyddiad a  CareersConnect


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd