Cwrdd â'r prif gyflogwyr yn y Ffair Gyrfaoedd dydd Iau yma.

Careers Fair 2019 banner.jpg

Dim ond ychydig ddyddiau sydd i fynd tan y Ffair Gyrfaoedd ddydd Iau lle cewch gyfle i gwrdd â recriwtwyr graddedigion blaenllaw i siarad â nhw am eu swyddi graddedigion a'u lleoliadau.

Mae digwyddiad gwych arall ar y gweill gyda gyrfaoedd PDC gyda llwythi o’r prif gyflogwyr yn dod i recriwtio ar gyfer eu swyddi graddedigion, lleoliadau rhyngosod; lleoliadau haf a mwy.

Mae'r Ffair Gyrfaoedd yn digwydd yn y Ganolfan Chwaraeon ar Gampws Trefforest ddydd Iau yma (7fed Tachwedd).

Mae manylion llawn y cyflogwyr sy'n mynychu, a'u cyfleoedd ar gael ar wefan y digwyddiad a CareersConnect.  Rhaglen electronig ar gael yma.

Manteisio i'r eithaf ar Ffeiriau Gyrfaoedd

Ffeiriau Gyrfaoedd yw eich cyfle i gwrdd â chyflogwyr, cael cipolwg ar y sefydliad a gwneud argraff dda – nid dim ond cyfle i gasglu cyflenwad oes o binau ysgrifennu am ddim! Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd, cymerwch olwg ar ein Canllaw i Wneud y Gorau o Ffeiriau Gyrfaoedd.


Noddwyr y Digwyddiad

Hallmark.jpg newlaw-logo.jpg MotoNovo Wales Audit Office.jpg


Cofrestrwch eich diddordeb i fynychu'r Ffair Derbyniwch y newyddion, gwybodaeth a diweddariadau diweddaraf ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf i’r Ffair.


UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg


(Nid yw'n ofynnol cofrestru ymlaen llaw, gallwch archebu lle ar y diwrnod.)

Ddim yn siŵr o leoliad yr ystafell? Chwilio ar Dod o Hyd i Ystafell.

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd