Byddwch yn barod ar gyfer y Ffair Gyrfaoedd!

Careers promo welsh.jpg

Mae ein digwyddiad gyrfaoedd mwyaf y flwyddyn ar fin cael ei gynnal ym Mhrifysgol De Cymru.  Ydych chi'n barod amdano?

Mae digwyddiad gwych arall ar y gweill gyda gyrfaoedd PDC gyda llwythi o’r prif gyflogwyr yn dod i recriwtio ar gyfer eu swyddi graddedigion, lleoliadau rhyngosod; lleoliadau haf a mwy.

Mae'r Ffair Gyrfaoedd yn digwydd yn y Ganolfan Chwaraeon ar Gampws Trefforest ddydd Iau 7fed Tachwedd.

Mae manylion llawn y cyflogwyr sy'n mynychu, a'u cyfleoedd ar gael ar wefan y digwyddiad a CareersConnect.  Bydd rhaglenni electronig ar gael yr wythnos nesaf.

"Dydych chi ddim yn cael llawer o gyfleoedd i gwrdd â chynifer o recriwtwyr graddedigion o dan yr un to, felly mae'n bwysig gwneud y gorau o'r diwrnod."  Meddai Matthew Evans, Rheolwr Tîm gyrfaoedd:

"Yn gyntaf, nodwch y digwyddiad yn eich dyddiadur i wneud yn siŵr nad ydych yn ei golli, os byddwch yn cofrestru ymlaen llaw yna byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch. Myfyrwyr sy'n cael y mwyaf allan o'r digwyddiad fydd y rhai sy'n gwneud eu gwaith cartref ymlaen llaw drwy edrych ar y cyflogwyr a fydd yno, canfod pa gyfleoedd sydd ganddynt, a blaenoriaethu'r rhai y maent wir eisiau eu cyfarfod."

Manteisio i'r eithaf ar Ffeiriau Gyrfaoedd

Ffeiriau Gyrfaoedd yw eich cyfle i gwrdd â chyflogwyr, cael cipolwg ar y sefydliad a gwneud argraff dda – nid dim ond cyfle i gasglu cyflenwad oes o binau ysgrifennu am ddim! Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd, cymerwch olwg ar ein Canllaw i Wneud y Gorau o Ffeiriau Gyrfaoedd

Noddwyr y Digwyddiad

MotoNovo newlaw-logo.jpg

Hallmark.jpg Wales Audit Office.jpg

Cofrestrwch eich diddordeb i fynychu'r Ffair 
Derbyniwch y newyddion, gwybodaeth a diweddariadau diweddaraf ar unrhyw ychwanegiadau munud olaf i’r Ffair. 

(Nid yw'n ofynnol cofrestru o flaen llaw, gallwch archebu lle ar y diwrnod.)

Cofrestrwch eich diddordeb yma


#unilife_cymraeg #Gyrfaoedd