Chwilio am gynllun graddedig lleol?

Careers

Mae amrywiaeth o gynlluniau graddedig lleol - edrychwch ar y detholiad hwn o gyfleoedd sydd ar agor ar hyn o bryd neu a fydd yn agor yn fuan.  


Cyfleoedd lleol

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – interniaethau a chynlluniau gyda busnesau bach a chanolig lleol

Swyddfa Archwilio Cymru – rhaglen dan hyfforddiant archwilio Gradddedigion

Rhaglen hyfforddi Admiral


Cynlluniau gan gynnwys cyfleoedd Yng Nghymry

Tata Steel  

Aldi Cynlluniau graddedigion 

Enterprise-Rent-A-Car  

Thales rhaglenni datblygu Graddedigion  

KMPG  

EY  

Babcock  

pwc  

Chwilio am fwy o gyfleoedd lleol 

Dim ond rhai enghreifftiau o gynlluniau graddedigion lleol yw’r rhain ar gyfer mwy o gyfleoedd edrychwch ar y gwefannau hyn gan nodi ' Cymru ' neu ' De-orllein' yn y paramedrau chwilio:  

Gwefannau cyflogwyr – adrannau 'gyrfaoedd' neu 'swyddi' 

Gwefannau Swyddi Graddedigion Arbenigol 

Gwefannau swyddi cyffredinol – nodwch 'graddedigion' yn y paramedrau chwilio  

Ddim yn siŵr beth yw cynlluniau graddedigion? Edrychwch ar yr eitem newyddion ddiweddar hon 

Darganfyddwch fwy am Gynlluniau Graddedigion. 

Trefnwch sgwrs â Chynghorydd Gyrfaoedd am y Cynlluniau Graddedigion 

#unilife_cymareg #Gyrfaoedd