Grad edge

Gwobr Cyflagadwyeddd PDC - Grad Edge

Bydd ein Gwobr yn rhoi mantais i chi dros y gystadleuaeth drwy eich helpu i lywio'r broses recriwtio a chael mynediad i'r farchnad lafur i raddedigion.


Grad Edge.png

Bydd y Wobr Grad Edge yn rhoi gwybodaeth i chi ar fireinio a hyrwyddo'ch sgiliau trosglwyddadwy i ddarpar gyflogwyr.

  • Gwiriwch eich CV graddedig yn erbyn CV360
  • Deall sut i ysgrifennu cais buddugol

  • Dysgwch sut i gael cyfweliadau ardderchog 

  • cael eich brand personol allan yno

Eich sgiliau a'ch gallu yw'r hyn yr ydym yn ei werthfawrogi yma yn PDC. 


Cyber Grad Edge quote.png


Mae'r wobr hon yn ffordd berffaith o ategu'ch astudiaethau.  

Bydd yn eich helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i sefyll allan ym mhroses ddethol cyflogwyr ar gyfer

  • interniaethau
  • lleoliadau
  • swyddi ar lefel graddedig.  

Mae'r wobr yn rhoi'r opsiwn i chi weithio ar eich cyflymder eich hun wrth ddarparu'r hyblygrwydd i ddewis y cynnwys sydd o fudd i chi.  Cewch gyfle i fyfyrio ar eich datblygiad personol. Ar ôl cwblhau'r wobr, byddwch yn derbyn tystysgrif.  Sylwch, nid yw'r wobr hon yn dwyn credyd.