Neil Bussey, Rheolwr Gyfarwyddwr, Durisol


Neil yw Rheolwr Gyfarwyddwr Durisol UK. Mae ganddo MBA fel rheolwr busnes a pheiriannydd rhyngwladol addysgedig gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio i sefydliadau deunyddiau adeiladu ac adeiladu deinamig sy'n arwain y farchnad yn y DU ac Awstralia. Cysylltodd Bwrdd Buddsoddwyr Durisol UK â Neil i redeg y busnes a’i droi’n stori llwyddiant ar gefn y tueddiadau newidiol yn y farchnad yn y DU a symudiad tuag at systemau adeiladu carbon isel arloesol. Mae Durisol ICF yn ddull adeiladu cyflym, hawdd, thermol effeithlon a chost-effeithiol.

https://www.durisoluk.com/

Neil-Bussey.jpg