Natalie Rees, Rheolwr Cynaliadwyedd, Trafnidiaeth Cymru


Mae Natalie yn Rheolwr Datblygu Cynaliadwyedd angerddol gyda dros 18 mlynedd o brofiad o weithio ym maes datblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd yn y sector preifat, gwirfoddol a chyhoeddus yng Nghymru.

Mae Natalie yn arwain Datblygu Cynaliadwyedd yn Trafnidiaeth Cymru gan sicrhau bod Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, deddfwriaeth a pholisïau a chanllawiau cysylltiedig yn cael eu hymgorffori yn niwylliant a gweithgareddau ‘Trafnidiaeth Cymru’.

https://trc.cymru/

Natalie Rees.jpg