Daniel Ball, Datblygwr Tai Ecolegol ac Ynni Isel, LivEco

Bu Daniel Ball yn gweithio ym maes Cyllid yn Llundain cyn symud i’r Sector Adeiladu ac yn ôl i’w ‘wreiddiau gwyrdd’ yng Nghymru.

Ar ôl cael ei droi o adeiladu safonol i dechnolegau cynaliadwy, mae bellach yn gefnogwr brwd adeiladau mwy gwyrdd ac yn angerddol am ddarparu cartrefi wedi'u cynllunio'n well am brisiau fforddiadwy. Gan ei fod yn ddatblygwr preswyl BBaCH mae’n gefnogwr lleisiol i’r ‘sector bach’ ac i’r angen am bensaernïaeth bwrpasol amrywiol ac o ansawdd yn ein hamgylchedd byw. Mae'n teimlo bod prynwyr cartrefi newydd yn cael eu gorfodi i dderbyn dyluniad islaw’r safon ac ansawdd adeiladu wrth brynu eu cartrefi gan ddatblygwyr mawr gan nad ydyn nhw'n gallu gweld yr hyn y gall cwmnïau llai ei gynnig am brisiau fforddiadwy - mae pensaernïaeth o ansawdd da nid yn unig ar gyfer eiddo sy’n costio miliynau ar filiynau a welir ar Grand Designs! Mae wedi ceisio profi'r cysyniad hwn yn Great House Farm yng Nghaerdydd, cynllun arobryn lle mae prynwyr tai yn mwynhau biliau tanwydd isel a lles mewn un man hapus!

https://www.liv-eco.com/

Daniel-LivEco.png