James Reed

Mae James Reed yn Uwch Ddarlithydd ac arweinydd cwrs MSc mewn Rheolaeth Ynni Adnewyddadwy ac Adnoddau, yn aelod o'r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy ym Mhrifysgol De Cymru, ac yn aelod o'r Sefydliad Ynni. Mae gan James MEng (Anrh) mewn Peirianneg Modurol, MSc mewn Technoleg Systemau Ynni Adnewyddadwy, a PhD mewn defnyddio technoleg cyfnewidydd gwres microsianel ar gyfer diwygio stêm LPG. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys defnyddio biohydrogen a bio-nwy â chelloedd ocsid solet ar gyfer cynhyrchu pŵer a syngas, yn ogystal â modelu rhwydwaith ynni sy'n canolbwyntio ar rôl hydrogen mewn systemau ynni carbon isel.