Alice Milanese; Rheolwr Ynni a Chynaliadwyedd ym Mhrifysgol De Cymru.

Yn gyfrifol am weithredu agenda ynni, carbon a chynaliadwyedd y Brifysgol.

Ers ymuno â'r Brifysgol yn 2015, fy nod fu lleihau ôl troed carbon y sefydliad trwy fentrau ynni a chynaliadwyedd, polisi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Rwy'n raddedig o PDC, gan gwblhau fy ngraddau BSc mewn Daearyddiaeth ac MSc mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheolaeth Adnoddau yma. Rwyf nawr yn defnyddio'r wybodaeth a'r profiad hwn er budd y Brifysgol.