Daniel - Rheolwr Ariannol, Arcadis

Beth wnaethoch chi astudio a pryd wnaethoch chi raddio?

BA Cyfrifyddiaeth a Chyllid (Accounting and Finance) – 2009

MSc Cyfrifyddiaeth a Chyllid (Accounting and Finance) - 2010

A wnaethoch chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg o gwbwl (gan gynnwys cyflwyno asesiadau yn Gymraeg / profiad Gwaith yn Gymraeg fel rhan o’ch cwrs?) 

Nid ym Mhrifysgol gan bod dim darpariaeth cyfrwng Gymraeg i gael am y cwrs penodol amser hynny.  

Ble rydych yn gweithio nawr?  Gallwch chi egluro eich rôl? 

Rydw i’n gweithio yn Gaerdydd i Arcadis. Cwmni dylunio a pheirianneg fyd-eang. Rydw i’n gweithio fel rheolwr ariannol (Financial Controller) a rwy’n gyfrifol am dîm o 17 o bobl. Prif nodwedd y rôl yw i sicrhau rheolaeth ariannol ar dros 1,000 o brosiectau i ymwneud a Dŵr, Ynni a’r Amgylchedd. Mae hwn yn cynnwys sicrhau bod popeth yn cydymffurfio gyda safonau cyfrifyddu, casglu arian, cyflawnu rhagolygon a chynlluniau cyllidol; a partneri a chefnogi ardaloedd arall y busnes.  

Ydych chi'n credu bod eich sgiliau iaith Gymraeg wedi eich helpu i ennill swydd? Os ie, sut?

Ddim yn uniongyrchol, gan bod beth ydw i’n neud yn dibynnu ar nifer o agweddau technegol. Serch hynny rydw i o’r farn bod bod yn ddwy-ieithog wedi rhoi llwyth o hyder i fi a wedi datblygu a gwella sgiliau trafod a sut i adeiladu perthnasau.

Daniel.jpg

Ydych chi’n defnyddio eich sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle nawr, ac os felly, oes modd dweud sut rydych yn ei ddefnyddio a pha mor aml? (ar lafar / ysgrifenedig / achlysurol)

Ddim yn amal i gyflawni’r swydd. Gan bod y cwmni yn gweithio dros y DU ac yn fyd-eang rwy’n dod mewn i gysylltiad a niferoedd o bobl ond ar y funud, dim lot sy’n siarad Cymraeg. Serch hynny ma na rhai pobl yn fy nhîm ac yn y swyddfa yn Gaerdydd sydd yn siarad Cymraeg felly yn yr amseroedd ma, rwy’n gwenud bob ymdrech i sgwrsio yn Gymraeg.

Beth, yn eich barn chi, yw manteision sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle?

Fel wnes i son yn gynharach, mae bod yn dwyieithog wedi rhoi hwb aruthrol i’n hyder a wedi datblygu a gwella sgiliau cyfathrebu, trafod, a sut i adeiladu perthnasau. Rydw i hefyd wedi ffeindio drwy’r byd gwaith bod wastod rhywun, rhywle sydd yn siarad yr iaith, a felly rydych yn fwy personadwy ac yn medru adeiladu’r perthnasau ma llawer yn fwy hawdd. 

Mae rhai myfyrwyr yn bryderus am ei sgiliau iaith Gymraeg, ac gyda diffyg hyder. Pa gyngor byddech chi’n ei roi i fyfyrwyr presennol ar gyfer cynnal a datblygu ei sgiliau iaith Gymraeg?

Cadwch ati a peidiwch bod yn ofn neud camgymeriadau. Mae’r cyngor yna yn berthansol i’r iaith ac i beth chi’n gwneud ym myd gwaith. Rydym yn dysgu llawer a ennill profiad trwy’n camgymeriadau felly peidiwch bod yn ofn ceisio. 

Am yr iaith yn benodol, siaradwch cymaint a chi’n gallu. Fi’n weddol lwcus, er bo fi ddim yn cael llwyth o gyfle yn gwaith, bod y teulu I gyd (a nifer o ffrindiau) yn siarad Cymraeg felly rwy’n cael digon o gyfle i sgwrsio. Os nad ydych mor ffodus, ffeindiwch rhywle y gallwch ymarfer a cadwch siarad!