SYT website banner (1).png

Arddangos Eich Talent

Arddangos Eich Talent: Mae angen amrywiaeth ar gyflogwyr

Mae pawb yn haeddu cyfle cyfartal i gael gwaith ac i ffynnu yn eu gyrfa. Mae hynny'n cynnwys CHI.  Darganfyddwch eich cryfderau a dysgwch greu cyfleoedd i chi arddangos y rhain i gyflogwyr.  Gall eich cryfderau chi fod yn wahanol i gryfderau pobl eraill ond mae hynny'n iawn.  Yn wir, mae'n beth gwych gan fod angen amrywiaeth ar gyflogwyr i ddatblygu gweithlu cryf ac effeithiol.   

Mae Gyrfaoedd PDC yn dod â'r ysbrydoliaeth, y wybodaeth a'r gefnogaeth i chi i sicrhau bod cyflogwyr yn gweld eich talent yn gyntaf.

CareersConnect (1).png     CareersConnect (1).pngGweminarau

Rydym yn falch i  gyhoeddi y bydd y gweminarau canlynol yn fyw, ar-lein yn ystod Wythnos Arddangos Eich Talent. Rhaid i chi archebu lle i dderbyn y ddolen ymuno. Cliciwch ar y botwm ' Archebwch yma’ ar gyfer pob digwyddiad unigol i archebu lle.

CVs 101 

Dydd Llun 26 Ebrill, 13:00-14:00                                                                                                                             

1.png

Dechreuwch arddangos popeth sydd gennych i'w gynnig drwy CV anhygoel!


Five Ways to Wellbeing (Valleys Steps) 

Dydd Llun 26 Ebrill 15:00-16:00                                                                                 

2.png

Archwiliwch beth mae lles yn ei olygu i chi a darganfyddwch newidiadau syml y gallwch eu gwneud yn eich bywyd bob dydd gan ddefnyddio'r 5 ffordd i les deimlo'n well, gweithredu'n dda, a byw bywyd i'r eithaf.


Dechrau arni gyda LinkedIn

Dydd Mawrth 27 Ebrill, 10:00-11:00                                                                                                                         

3.png

Felly rydych chi wedi clywed am LinkedIn ond beth ydyw, a sut ydych chi'n dechrau arni?


Arddangos Eich Talent trwy Brofiad Gwaith: Cwrdd â Graddedigion GO Wales  

Dydd Mawrth 27 Ebrill, 17:30-18:00

4.png

Cwrdd â Graddedigion GO Wales a darganfod sut wnaeth GO Wales eu helpu i arddangos eu talentau.  


Llwybrau i'r Adran Drafnidiaeth a Gwasanaeth Sifil

Dydd Mercher 28 Ebrill, 13:00-14:00                                                                          

6.png

Weision sifil yn rhannu eu teithiau gyrfa unigol o fewn y GwasanaethSifil, a'rcyfleoedd sydd ar gael i weithio yn y llywodraeth.


Overcoming anxiety workshop (MIND)  

Dydd Mercher 28 Ebrill, TBC                                                                                                                                     

7.png

TBCMynd i'r Afael â Chyfweliadau yn hyderus 

Dydd Mercher 29 Ebrill, 10:00-11:00                                                                          

1.png

Yn gwneud cais am swyddi, neu gyfweliad ar y gorwel? Neu efallai amser i ymarfer siarad amdanoch chi?

Ydych chi’n poeni am brofiad Gwaith?

Dydd Iau  29 Ebrill, 11:00-12:00                                                                                                                                       

2.png

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus am gael profiad gwaith, yn enwedig ar yr adeg ansicr hon, yna dyma'r gweminar i chi.


Dod o Hyd i Swyddi Graddedigion

Dydd Iau 28 Ebrill, 14:00-15:00                                                                                                                                                                                                            

5.png

Felly rydych chi eisiau swydd wych, ond sut mae cychwyn arni a ble allwch chi chwilio am Swyddi Graddedigon? 


Cynlluniau Swyddi Amrywiaeth a Chyflogwyr Hyderus o ran Anabledd 

Dydd Gwener 30 Ebrill, 10:00-11:00                                                       

3.png

Eisiau gwybod mwy am gyflogwyr a sefydliadau penodol sy'n mynd ati i hyrwyddo ac annog amrywiaeth?


Gofyn am addasiadau a chofleidio anabledd - cynwysoldeb ym mhopeth a wnawn

Friday 30 April, 14:00-15:00                                                                                  

4.png

Trosolwg i chi o'r addasiadau y gallwn eu rhoi ar waith i chi yn ystod eich taith recriwtio


"Mae angen amrywiaeth arnom": clywch ef gan y cyflogwyr.

Clywch gan y cyflogwyr am werth amrywiaeth yn y gweithle.  P'un a oes gennych anabledd ai peidio, rydym i gyd yn dod â'n cryfderau unigol i'r gweithle ac maent i gyd yr un mor werthfawr ac yn bwysig ar gyfer adeiladu tîm effeithiol.  I glywed mwy gan gyflogwyr, edrychwch ar ein rhestrau gweminar isod.Rydym wrth ein bodd gyda'r awgrymiadau a'r cyngor hwn am adeiladu'r hyder i ddechrau eich taith gyrfa.  

Rydym wedi paratoi Awgrymiadau Gwych - Rheoli eich anabledd yn y gwaith, cliciwch yma i lawrlwytho copi.

Untitled design (2).png

Arddangos Ein Talent

Chwilio am ysbrydoliaeth? Clywch sut y defnyddiodd myfyrwyr PDC brofiad gwaith i ddarganfod eu talentau. Mae llawer o fyfyrwyr PDC wedi llwyddo i arddangos eu talent.

Defnyddiodd Abbie ei sgiliau i gefnogi perfformiad drama fyw gyda Theatr Hijinx.

Gwnaeth Emily argraff ar The Wallich gyda'i sgiliau.                                               

Dangosodd Samantha ei sgiliau golygu ar gyfer SVC.                                                      

Mae Gyrfaoedd PDC yma i chi 

We can help you find your career direction, you can get your CV checked, book a mock interview, explore your freelancing options, secure a placement, build your experience, develop your network, be employable and get inspired.


Wefan Gyrfaoedd.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau.  

Apwyntiadau.png

Apwyntiadau ar gyfer myfyrwyr a graddedigion PDC drwy Microsoft Teams (fideo) a dros y ffôn.  

GO Wales.png

Mae’r Rhaglen Profiad Gwaith GO Wales ar gyfer myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael profiad gwaith gan gynnwys gwirfoddoli. Mae cynghorwyr yn darparu cefnogaeth un i un i'ch helpu chi i weithio trwy unrhyw broblemau rydych chi'n eu profi gyda phrofiad gwaith, eich helpu chi i gynyddu hyder, ac i ddod o hyd i gyfle sy'n berthnasol i'ch cynlluniau gyrfa.

CareersConnect (3).png

Yn ogystal â'r rhai sy'n rhan o'r ymgyrch Arddangos Eich Talent, mae amrywiaeth o weminarau i wella eich cyflogadwyedd gyda'r broses recriwtio. Gall cyflogwyr hefyd gynnal gweminarau i gyflwyno eu hunain a darparu gwybodaeth am y rolau sydd ar gael iddynt.  Does dim rhaid i chi droi eich camera ymlaen. 

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n llawn adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sydd ar gael i chi, datblygu eich sgiliau, a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr – gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu i greu proffil LinkedIn gwych. 

CareersConnect.png

Bwrdd swyddi lle gallwch ddod o hyd i'r holl gyfleoedd diweddaraf a bostiwyd gan sefydliadau ar lefel leol a chenedlaethol.   

Menter Myfyrwyr.png

Gall Menter Myfyrwyr eich helpu i archwilio syniadau, dechrau gweithio’n llawrydd neu ddechrau eich busnes eich hun.  Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd drwy gymorth a mentora un-i-un drwy gydol y flwyddyn.  Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol.

@GyrfaoeddPDC

Faebook.png

LinkedIn.png

Instagram.png