welshlogoweb.jpg

Menter Myfyrwyr

Ydych chi eisiau gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn busnes?

Gall Menter Myfyrwyr eich helpu i archwilio syniadau, dechrau gweithio ar eich liwt eich hun neu gychwyn eich busnes eich hun. Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd; o syniad wedi ei sgriblan i lansiad busnes a thu hwnt! 

Rydym yn cynnig cefnogaeth a mentora un-i-un trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi gychwyn gweithio i chi'ch hun. 

Gadw mewn cysylltiad

FacebookIcon.png      TwitterIcon.pngEmail


Dyddiadau a Digwyddiadau Allweddol