Graddedigion

Ddim eto yn eich swydd ddelfrydol?  Cyfweliad i ddod?  Angen perffeithio eich CV?  Ydych chi eisiau help i wneud cais am gwrs ôl-radd?  Teimlo ychydig wedi’ch llethu neu ar goll o ran eich dewis gyrfa? 

Rydym yma i'ch helpu chi!

Fel myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru, gallwch barhau i gael gafael ar gymorth gan Gyrfaoedd PDC am hyd at dair blynedd ar ôl eich dyddiad graddio. 

Gallwch barhau i ddefnyddio gofyn cwestiwn, trefnu apwyntiadau, yn ogystal â mynychu digwyddiadau yr ydym yn eu trefnu.

Yn ogystal, gallwch hefyd barhau i gael gafael ar yr adnoddau gyrfaoedd a'r swyddi gwag i raddedigion sydd ar gael trwy CareersConnect. 

Cofrestrwch i dderbyn diweddariad wythnosol o'r holl gyfleoedd graddedigion diweddaraf.

CareersConnect.pngMyCareer Apwyntiadau.pngGweithdai Gyrfaoedd.pngHynt Graddedigion.pngMenter Myfyrwyr.png


Gallwn eich helpu chi. Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-2-1, mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi.


Springboard Plus.png

A wnaethoch chi raddio o PDC yn 2019, 2020 neu a fyddwch chi'n graddio yn 2021 ac yn chwilio am swydd ar lefel graddedigion?

LinkedIn.png

Cysylltu â Gyrfaoedd PDC i ymuno â chymuned raddedig fywiog, dathlu eich llwyddiant, a chael eich ysbrydoli gan ein cyngor.

AlumniPDC.png

Beth am weld sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad a pharhau i fod yn rhan o'r brifysgol fel aelod o Alumni PDC