Graddedigion

Ddim eto yn eich swydd ddelfrydol?  Cyfweliad i ddod?  Angen perffeithio eich CV?  Ydych chi eisiau help i wneud cais am gwrs ôl-radd?  Teimlo ychydig wedi’ch llethu neu ar goll o ran eich dewis gyrfa? 

Rydym yma i'ch helpu chi!

Fel myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru, gallwch barhau i gael gafael ar gymorth gan Gyrfaoedd PDC am hyd at dair blynedd ar ôl eich dyddiad graddio. 

Gallwch barhau i ddefnyddio gofyn cwestiwn, trefnu apwyntiadau, yn ogystal â mynychu digwyddiadau yr ydym yn eu trefnu.

Yn ogystal, gallwch hefyd barhau i gael gafael ar yr adnoddau gyrfaoedd a'r swyddi gwag i raddedigion sydd ar gael trwy CareersConnect. 

Cofrestrwch i dderbyn diweddariad wythnosol o'r holl gyfleoedd graddedigion diweddaraf.

Hefyd, beth am weld sut y gallwch chi gadw mewn cysylltiad a pharhau i fod yn rhan o'r brifysgol fel aelod o Alumni PDC