Gofyn cwestiwn/archebu apwyntiad

Rydym yn cynnig apwyntiadau gyrfaoedd i fyfyrwyr a graddedigion PDC trwy Microsoft Teams (fideo) a dros y ffôn.

Rydym hefyd yn cynnig ein gwasanaeth ‘Gofyn Cwestiwn’ lle gallwch anfon unrhyw gwestiynau yn ymwneud â gyrfaoedd atom. Mae'r gwasanaeth arweiniad hwn yn eich galluogi i gael gafael ar gymorth gyrfaoedd ar-lein, ac mae'n cynnwys yr opsiwn o anfon eich CV, llythyr eglurhaol neu gais i'w wirio. 

Mae'r gwasanaethau hyn ar gael i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru (gan gynnwys colegau partner).


Myfyrwyr

Gofyn Cwestiwn

AZO Welsh

Fel myfyriwr PDC, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i anfon unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â gyrfa e.e. Adolygiadau CV, astudio ôl-raddedig, chwilio am waith, cyngor ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith ac ati.

Peidiwch ag anghofio cynnwys unrhyw ddogfen yr hoffech ei gwirio e.e. CV

Apwyntiadau

appointments Welsh

Apwyntiadau Teams - Gallwch gyrchu Teams trwy Office 365 neu trwy lawrlwytho'r ap Teams i'ch ffôn clyfar/llechen.

Mewngofnodwch gyda'ch cyfrif prifysgol a byddwch yn cael galwad ar adeg eich apwyntiad.

Apwyntiadau ffôn - Os ydych chi'n archebu apwyntiad ffôn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ein hysbysu o'ch rhif ffôn. Cewch alwad ar adeg eich apwyntiad. Byddwch yn ymwybodol y gall y galwr gael ei arddangos fel ‘No Caller ID’.

Graddedigion

Gofyn Cwestiwn

Graduat ask a question welsh.jpg

Fel fyfyriwr graddedig PDC, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i anfon unrhyw gwestiynau sy'n gysylltiedig â gyrfa e.e. Adolygiadau CV, astudio ôl-raddedig, chwilio am waith, cyngor ar opsiynau gyrfa a phrofiad gwaith ac ati.

Peidiwch ag anghofio cynnwys unrhyw ddogfen yr hoffech ei gwirio e.e. CV

Apwyntiadau

Cliciwch y ddolen ‘Cwestiynau Graddedigion’ isod i ofyn am apwyntiad (efallai y bydd angen cofrestru) a dilynwch y cyfarwyddiadau manwl.

Apwyntiadau Teams - Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad e-bost yn eich cais am apwyntiad oherwydd bydd angen hwn arnom i anfon gwahoddiad apwyntiad atoch trwy Microsoft Teams.

Apwyntiadau ffôn - Os ydych chi'n archebu apwyntiad ffôn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ein hysbysu o'ch rhif ffôn. Cewch alwad ar adeg eich apwyntiad. Byddwch yn ymwybodol y gall y galwr gael ei arddangos fel ‘No Caller ID’.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Rhowch gymaint o wybodaeth berthnasol â phosibl wrth archebu'r apwyntiad. Bydd hyn yn cynorthwyo'r Cynghorydd.
  • Mathau o apwyntiadau - ‘Cyngor Gyrfaoedd’ | ‘Adolygiad Proffil CV/LinkedIn’.  Sylwch: gallwch archebu'r naill fath o apwyntiad i gael eich Proffil CV/LinkedIn wedi'i adolygu.
  • Efallai na fydd yr apwyntiad yn digwydd os nad ydych wedi mewngofnodi i Teams/wedi clicio'r ddolen gwahoddiad (graddedigion) ar adeg yr apwyntiad.
  • Cytunir na fydd y myfyriwr/myfyriwr graddedig na'r Cynghorydd yn cofnodi'r cyfweliad.
  • Mae'r Cynghorydd Gyrfaoedd yn cadw'r hawl i derfynu'r sesiwn os yw'n teimlo bod angen gwneud hynny.
  • Canslwch eich apwyntiad os nad oes ei angen mwyach (Myfyrwyr – canslwch trwy AZO | Graddedigion – canslwch trwy ‘Cwestiynau Graddedigion’).