website banner welsh.png

Yn Galw'r Blynyddoedd Olaf

Gyda graddio ar gyrraedd a oes angen help arnoch i wneud cais am swyddi?

Efallai na fyddwch yn gwybod pa fath o swyddi yr hoffech eu gwneud, beth sydd ar gael, neu ble i ddechrau edrych. Peidiwch â phoeni mae Gyrfaoedd PDC yma i helpu.  Os ydych yn agored eich meddwl ac yn hyblyg mae cyfleoedd ar gael allan yna. Gallwn eich cefnogi i ddod o hyd iddynt a gwneud ceisiadau llwyddiannus. Os ydych yn gwneud cais am astudiaeth ôl-raddedig gallwn helpu gyda hynny hefyd. Mae'r cymorth hwn ar gael nawr, dros yr haf ac ar ôl i chi orffen eich cwrs.

Mae Gyrfaoedd De Cymru yma i chi ar ôl graddio

Edrychwch ar yr adnoddau hyn 

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych

CareersConnect.png

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Wefan Gyrfaoedd.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau. Gan gynnwys adnoddau gwych i helpu chi sefyll allan o'r dorf pryd dych chi'n ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad.

Grad Edge.png

Cwblhewch ein gwobr cyflogadwyedd ar-lein, Gwobr GradEdge, a fydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r priodoleddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Menter Myfyrwyr.png

Gallwn eich helpu chi. Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-2-1, mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi.

Gweithdai Gyrfaoedd.png

Rydym yn trefnu calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwyr. Mae ein digwyddiadau'n amrywio o ddigwyddiadau pwnc a sector-benodol i ffeiriau graddedigion ar raddfa fawr.

Apwyntiadau.png

Mae ein holl apwyntiadau yn rhedeg trwy Skype gyda manylion am sut i archebu yma.  Mae'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn hefyd yn rhedeg fel arfer.

Hynt Graddedigion.png

Helpwch fyfyrwyr eraill i gael mewnwelediad i'w gyrfaoedd gyda'r arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf yn y DU sy’n dal safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o @GyrfaoeddPDC.


Faebook.png

LinkedIn.png


Mae Rebecca yn gyn-fyfyriwr Hanes BA PDC a raddiodd yn 2015. Yn ystod ei dwy flynedd yn gweithio ar y Cynllun Graddedigion Rheoli Busnes gyda Enterprise Rent-A-Car mae Rebecca wedi cael dau hyrwyddiad ac mae bellach yn dysgu am recriwtio o fewn AD. Nid oedd Rebecca yn gwybod beth roedd hi eisiau ei wneud ar ôl graddio o'r brifysgol gyda gradd Hanes. Mae hi bellach wedi glanio rôl Arbenigwr Caffael Talent AD.