Hysbysebu eich cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion PDC

Mae Gyrfaoedd PDC yn falch o allu cynnig gwasanaeth swyddi gwag am ddim i gyflogwyr i hysbysebu cyfleoedd i raddedigion, swyddi myfyrwyr a phrofiadau gwirfoddoli.   


Sut y gallwn fanteisio ar gynnig mor wych? 

Gallwch wneud hyn drwy ein bwrdd cyfleoedd, CareersConnect lle gallwch gofrestru eich sefydliad a phostio eich cyfleoedd.

Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn cytuno â'n Telerau ac Amodau (link to TCs) ac yn darparu cymaint o fanylion â phosibl mewn ffordd a fydd yn denu ac yn hysbysu ein myfyrwyr a'n graddedigion.  

Yna byddwn yn cymeradwyo ac yn rhannu eich cyfle drwy ein cyfryngau cymdeithasol, rhybuddion swyddi, safleoedd mewnrwyd myfyrwyr a'n gwefan.

We will then approve and share your opportunity via job alerts, the students’ intranet sites and our website.   

Ydych chi'n gyflogwr sector preifat sydd wedi'i leoli yn Ne-ddwyrain Cymru? 

Os felly, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  newydd sbon.  Mae'r cynllun yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau am ddim i fusnesau a chyngor ar a yw interniaeth graddedig yn rhywbeth a fyddai'n addas i'ch anghenion chi.