Cyflogwyr

Experience

Mae Prifysgol De Cymru yn darparu dros 5000 o raddedigion bob blwyddyn i gefnogi'r economi.  Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer helaeth o fyfyrwyr i'w helpu i sicrhau lleoliadau gwaith. 

Byddem wrth ein bodd yn eich cysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion ac yn rhoi'r cyfle i chi gael mynediad i'w gwybodaeth arbenigol, eu sgiliau gwaith parod a'u syniadau ffres. 


Os oes gennych gyfleoedd i’w hysbysebu neu'n dymuno cysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion, mae nifer o ffyrdd y gallwch ymgysylltu â ni. 

Gallwch hysbysebu swyddi gwag yn rhad ac am ddim neu efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn mynychu digwyddiadau sy'n gysylltiedig â gyrfa fel ein rhaglen Ffeiriau Gyrfaoedd a Chyflogwr yn y Cyntedd.  Rydym hefyd yn rhoi cyfle i chi gyflwyno cyflwyniadau a gweithdai sgiliau i fyfyrwyr a graddedigion sy'n benodol i'ch diwydiant. 


I gael rhagor o wybodaeth, ymwelwch â'r  Consol Future Talent.