Cheers from Careers.png

Bloedd gan Yrfaoedd


LLONGYFARCHIADAU I DDOSBARTH 2021!

Llongyfarchiadau! Rydym yn gwybod pa mor wahanol yw graddio tra yn ystod pandemig, ond nid oes unrhyw reswm i beidio â lleihau'r dathliad yr un fath. Rydym yn hynod falch o'ch cyflawniadau ac ni allwn aros i'ch cefnogi ar eich taith i uchelfannau, waeth beth agos neu bell.

# ClassOf2021 gallwch ddatgloi cefnogaeth gyrfaoedd graddedig gyda Springboard + PlusCopy of SYT book here buttons (3).png

USW SPRINGBOARD plus GPS website 900x631 pix W.jpg

Peidiwch ag anghofio, hyd yn oed ar ôl graddio, mae tîm Gyrfaoedd PDC yma i'ch cefnogi chi'r holl ffordd. Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae Gyrfaoedd PDC yn falch o allu cynnig pecyn o gefnogaeth i raddedigion diweddar y mae COVID-19 wedi effeithio'n andwyol ar eu gyrfaoedd. Darganfyddwch sut mae Gyrfaoedd PDC yn darparu pecyn cymorth gwell i chi: o hyfforddiant gyrfa un i un, llu o adnoddau ar-lein, a chyfres o ddigwyddiadau unigryw, sesiynau blasu a dosbarthiadau meistr.

Springboard +Plus
Cwrs Datblygu Gyrfa

Datgloi mynediad uniongyrchol i'n cwrs Datblygu Gyrfa gydag adnoddau hunangyfeiriedig ar gael i chi yn ôl yr angen.

Mae Gyrfaoedd De Cymru yma i chi ar ôl graddio

Edrychwch ar yr adnoddau hyn 

MyCareer.png

Ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwyc

CareersConnect.png

Ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).

Wefan Gyrfaoedd.png

Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau. Gan gynnwys adnoddau gwych i helpu chi sefyll allan o'r dorf pryd dych chi'n ysgrifennu CV, Llythyr Clawr, Ffurflen Gais a pharatoi ar gyfer Cyfweliad.

Grad Edge.png

Cwblhewch ein gwobr cyflogadwyedd ar-lein, Gwobr GradEdge, a fydd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r priodoleddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Menter Myfyrwyr.png

Gallwn eich helpu chi. Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-2-1, mentora trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag ystod o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi'r wybodaeth, yr hyder a'r rhwydweithiau i chi.

Gweithdai Gyrfaoedd.png

Rydym yn trefnu calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwyr. Mae ein digwyddiadau'n amrywio o ddigwyddiadau pwnc a sector-benodol i ffeiriau graddedigion ar raddfa fawr.

Apwyntiadau.png

Mae ein holl apwyntiadau yn rhedeg trwy Skype gyda manylion am sut i archebu yma.  Mae'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn hefyd yn rhedeg fel arfer.

Hynt Graddedigion.png

Helpwch fyfyrwyr eraill i gael mewnwelediad i'w gyrfaoedd gyda'r arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf yn y DU sy’n dal safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.

Swyddi Raddedigion.png

Archwiliwch ein hadnoddau argymelledig ar gyfer dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion.

CCR.png

Graduate internship scheme to link talented graduates with ambitious businesses in the Cardiff Capital Region.

Postgrad study.png

Darllenwch ein cynghorion a'n cyngor ar ddewis cwrs, ceisiadau a chyllid.

Mae Rebecca yn gyn-fyfyriwr BA Hanes PDC a raddiodd yn 2015. Yn ystod ei dwy flynedd yn gweithio ar y Cynllun Graddedigion Rheoli Busnes gyda Enterprise Rent-A-Car mae Rebecca wedi cael dau ddyrchafiad ac mae bellach yn dysgu am recriwtio o fewn HR. Nid oedd Rebecca yn gwybod beth roedd hi eisiau ei wneud ar ôl graddio o'r brifysgol gyda gradd Hanes. Mae hi bellach wedi glanio rôl Arbenigwr Caffael Talent Adnoddau Dynol.

Cadwch yn gyfoes gyda’r diweddaraf o Gyrfaoedd Prifysgol De Cymru.

Faebook.pngLinkedIn.pngInstagram.pngTwitter.png