Bŵtcamp Marchnad Myfyrwyr Cymru

08-11-2021 at 4pm to 10-11-2021 at 5.30pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr


CYM.jpg

Ydych chi eisiau gwerthu ar-lein ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad 3 diwrnod hwn lle byddwn yn mynd â chi drwy'r camau o gael eich cynhyrchion/gwasanaethau ar-lein. Bob dydd byddwn yn rhoi awgrymiadau ymarferol i chi ar sut i fynd ar-lein, prisio eich cynhyrchion a chreu strategaeth farchnata ddigidol i hyrwyddo eich busnes. Ar ddiwrnod 3 byddwn hefyd yn mynd â chi drwy gais Marchnad Myfyrwyr Cymru a sut i gael eich cynnwys fel gwerthwr.

Wedi'i lansio yn 2020, mae Marchnad Myfyrwyr Cymru yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion ar draws colegau a phrifysgolion Cymru arddangos eu cynhyrchion/gwasanaethau i sylfaen cwsmeriaid ar-lein fawr ac amrywiol.

Cofrestrwch heddiw a dysgu sut i werthu ar-lein.

Shoned Owen: Tanya Whitebits

Dydd Llun 8 Tachwedd 4.00pm-5.30pm

Mae Tanya Whitebits yn gwmni arobryn sy'n darparu datrysiadau lliw haul di-haul a chynhyrchion canmoliaethus. 

Katherine Lewis: Big Ideas Wales

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 4.00pm-5.30pm

Rwyf wedi bod yn gynghorydd busnes ers 15 mlynedd yn gweithio gyda Busnes Cymru ac yn awr gyda Syniadau Mawr Cymru. Rwyf hefyd yn gyfrifydd ACCA cymwysedig. Mae gennyf gymwysterau mewn Busnes, Rheoli Arlwyo a Chyfrifyddiaeth yn ogystal â Seicoleg.

Guest Speaker -Francesca Irving, Lunax Digital

Dydd Mercher 10 Tachwedd 4.00pm-5.30pm

Yn yr oes sydd ohoni, wrth feddwl am farchnata, mae’r elfen 'ddigidol' yn dod i’r meddwl ar unwaith. Nid yw hynny'n golygu mai dyma'r unig ffordd o farchnata, ond mae’n un y dylem ganolbwyntio arni yn sicr. Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu rywfaint am yr holl dactegau marchnata digidol gwahanol, o'r cyfryngau cymdeithasol i SEO a PPC a mwy.

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg