Bŵt-camp Dechrau Busnes Rhyng-brifysgol

29-04-2021 at 1pm to 23-06-2021 at 3pm

Location: Online

Audience: Public

Sign up:

Add to calendar

UNpreneur

Mai 19eg 1300 – Mehefin 23ain 1500

Bydd y Bŵt-camp Dechrau Busnes Rhyng-Brifysgol 6 wythnos EPIG hwn yn cynnwys 6 sesiwn ymarferol ddiddorol, rhyngweithiol a (hwyliog!), a ddyluniwyd i helpu myfyrwyr a graddedigion i gyflymu cynnydd ar syniad busnes presennol neu cyn-cychwyn. 

Mae'r bŵt-camp yn dod â myfyrwyr a graddedigion o brifysgolion ledled y DU ynghyd i rannu profiadau a gweithio ar ddatblygu eu syniad busnes mewn amgylchedd heriol a chefnogol.

Wythnos 1

Dydd Mercher, Mai 19eg 13:00-15:00 ZOOM 

Y Meddylfryd Entrepreneuraidd: mae cael y meddylfryd cywir yn hollbwysig fel perchennog busnes. Mae angen i chi fod yn addasadwy, yn wydn, yn ddyfeisgar a llawer mwy! 

Wythnos 2

Dydd Mercher, Mai 26ain 13:00-15:00 ZOOM

Cwsmeriaid! Cwsmeriaid! Cwsmeriaid!: NID yw busnes heb gwsmeriaid yn fusnes. Sut ydych chi'n ennill mwy o gwsmeriaid? Ac yn bwysicach fyth, y rhai iawn i chi? 

Wythnos 3

Dydd Mercher, Mehefin 2il 13:00 - 15:00 ZOOM 

Sgiliau Entrepreneuraidd Hanfodol: Byddwn yn canolbwyntio o ddifrif ar Farchnata yn y sesiwn hon, yn enwedig: adrodd straeon, diffinio cenhadaeth eich busnes a datblygu eich Pwynt Gwerthu Unigryw (USP). 

Wythnos 4

Dydd Mercher, Mehefin 9fed 13:00 - 15:00 ZOOM 

Arferion Llwyddiant mewn Bywyd a Busnes: byddwn yn edrych ar bwysigrwydd bod yn hunanymwybodol a chael gwir ddealltwriaeth ohonoch eich hun. Byddwn hefyd yn archwilio PAM rydych chi'n gwneud hyn. Beth ydych chi'n anelu ato gyda'r busnes hwn, ac mewn bywyd? 

Wythnos 5 

Dydd Mercher, Mehefin 16eg 13:00 - 15:00 ZOOM 

Bodau dynol: gêm tîm yw busnes. Bydd angen bodau dynol eraill arnoch i'ch helpu: yn fewnol ac yn allanol. O aelodau tîm, i fentoriaid a chynghorwyr - maen nhw i gyd yn chwarae rôl gefnogol ar eich taith.

Wythnos 6

Dydd Mercher, Mehefin 23ain 13:00 - 15:00 ZOOM 

Adnoddau (dod â'r cyfan at ei gilydd!): Beth sydd ei angen arnoch MEWN GWIRIONEDD i wneud cynnydd gyda'ch busnes? Arian, cyngor, cysylltiadau? A sut ydych chi'n mynd i gael y rhain ...?

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg