Office for National Statistics - Gofyn am addasiadau a chofleidio anabledd - cynwysoldeb ym mhopeth a wnawn

03-12-2021 at 12pm to 1pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Yma yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) rydym yn angerddol am bŵer ein pobl, ac mae ein Strategaeth yn tynnu sylw at ein huchelgais i fod yn gynhwysol ym mhopeth a wnawn. Mae cynhwysiant yn biler canolog yn ein Cynllun Pobl, sy'n hanfodol i'r gweithlu a'r gweithle yr ydym yn ceisio'i greu.

ons new design with diversity.pngBydd y sesiwn 1 awr hon yn rhoi trosolwg i chi o'r addasiadau y gallwn eu rhoi ar waith i chi yn ystod eich taith recriwtio, ac enghreifftiau o addasiadau yr ydym wedi gallu eu cynnig i gyn-ymgeiswyr a gweithwyr cyfredol. Byddwch yn cael cyfle i gwrdd ag aelodau o'n Rhwydwaith Anabledd a chydweithwyr recriwtio, a byddwch yn clywed gan gydweithwyr ar draws y busnes, ac ar draws pob lefel o'r sefydliad am y gefnogaeth y mae'r SYG yn ei darparu  

Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg