Cymysgu a Chyflwyno Syniad

11-11-2021 at 6pm to 8pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

mix up and pitch.jpg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar eich liwt eich hun neu ddechrau busnes? Gallwch gwrdd â myfyrwyr ac entrepreneuriaid o'r un anian, adeiladu cysylltiadau, rhwydweithio a datblygu sgiliau cyflwyno syniad yn Cymysgu a Chyflwyno Syniad eleni!


Mae'r digwyddiad anffurfiol ar-lein hwn yn ymwneud ag adeiladu eich rhwydweithiau a datblygu sgiliau entrepreneuraidd. Byddwch yn cael cyfle i rwydweithio a chymysgu gydag entrepreneuriaid a myfyrwyr o'r un anian o bob rhan o Gymru. Gall y rhai sy'n dymuno hefyd ddewis cyflwyno eu syniadau busnes ar gyfer adborth a gwobrau.

Pan fyddwch chi'n cofrestru, gofynnir i chi a ydych chi eisiau rhwydweithio, neu rwydweithio a chyflwyno syniad. Dim ond os ydych chi eisiau gwneud hynny y byddwch yn cyflwyno syniad ac mae dwy lefel ar gyfer cyflwyno syniad:

  • 'Tro Cyntaf/Cyflwyno syniad 60 eiliad' - Annog y rhai newydd neu'r rhai sy'n dymuno cyflwyno syniad cryno 60 eiliad ar bwy ydyn nhw a'u syniad busnes/gweithio ar eich liwt eich hun.
  • 'Cyflwyno syniad Caboledig/Uwch' - 3 munud i'r rheini sydd â mwy o brofiad mewn cyflwyno syniad, i rannu eu cynlluniau/datblygiadau dechrau busnes neu weithio ar eich liwt eich hun.
Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr a graddedigion o unrhyw brifysgol yng Nghymru ac fe'i cefnogir gan Syniadau Mawr Cymru, rhan o Strategaeth Entrepreneuriaeth Llywodraeth Cymru.


Cyflwynir y sesiwn hon ar-lein

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gellir archebu eich lle drwy ein system archebu ar-lein isod.

UniLife Connect buttons archebwch yma.jpg